Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa

  • Folkhälsa
  • Kultur för hälsa

Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har under de senaste åren ökat. Forskning visar idag att det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och hälsa, vilket innebär att kulturupplevelser inte enbart har ett egenvärde i sig självt utan också är viktigt för människors välbefinnande och hälsa.

Kultur har dels en hälsofrämjande effekt men det är också ett komplement till rehabilitering och behandling. Definitionen av kultur är bred och innefattar såväl eget skapande och konstnärliga uttryck som natur och miljö.

Inom kulturområdet arbetar folkhälsosektionen, Region Jönköpings län för att alla länsinvånare oberoende av socialgrupp, ålder, sjukdom eller handikapp ska ha lika möjligheter att ta del av kulturens hälsofrämjande effekter. Detta görs i samverkan med olika aktörer genom kultur för hälsa-nätverk i kommunerna, bildningsförbunden och inom hälso- och sjukvården.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Region Jönköpings län

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare, kultur och hälsa
paula.bergman@rjl.se
010-242 42 11

www.rjl.se/folkhalsa