Navigera till sidans huvudinnehåll

E-hälsa

  • E-hälsa

E-hälsa handlar om hur vård och omsorg kan ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Regeringens och SKLs visionen för e-hälsoarbetet utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

E-hälsotjänsterna medverkar också till att frigöra resurser inom vården genom att ta tillvara invånarens möjlighet till självservice och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. För att vården och omsorgen ska kunna dra full nytta av och använda e-hälsotjänster optimalt krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdens processer och arbetssätt

Exempel på e-hälsotjänster är 1177, digitala vårdmöten mellan patient och vården, journalen via nätet, webbtidbokning, provtagningstjänster och digitala formulär inför och efter besök.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Sven-Åke Svensson
e-hälsostrateg
Region Jönköpings län
sven-ake.svensson@rjl.se

Fredrik Sargren
e-hälsostrateg
Region Jönköpings län
fredrik.sargren@rjl.se

Carina Hellström
FoU-ledare
IT-utveckling eHälsa, Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
carina.hellstrom@rjl.se