Navigera till sidans huvudinnehåll

ESTHER

  • Esther
  • Hälso- och sjukvård
  • Funktionshinder
  • Äldre
  • Psykisk hälsa
  • Äldres hälsa

”Vad är bäst för Esther?” är kärnfrågan för att utveckla personcentrerad vård och omsorg, men även för framtagande av riktlinjer och kompetens som alltid fokuserar på Esther.

Följdfrågorna därefter blir ”Vilka behöver då samverka?” och ”Vilka förbättringar behöver göras?”. Namnet Esther symboliserar en person med komplexa behov av vård och omsorg.

ESTHER är ett förhållningssätt som bygger på samverkan mellan medarbetare inom vård och omsorg i kommuner, på vårdcentraler och sjukhus i Jönköpings län.

Ambitionen med ESTHER är att ”Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av handlingskraftig samverkan”. ESTHER vill främja ständiga förbättringar inom vård och omsorg, där Esther är en självklar del i förbättringsarbetena.

ESTHER blev ett registrerat varumärke 2018. ESTHER finns nu även i Singapore, Danmark, England och Österrike.

Årligen arrangerar ESTHER en utbildning för förbättringscoacher, nätverksträffar och webbinarier, firar Esthers namnsdag och deltar i nationella mötesplatser.

Läs mer på ESTHER webbplats, Region Jönköpings län.

Kontakt

Marina Hedin
Qulturum
ESTHER-koordinator
marina.hedin@rjl.se

Håkan Carlsson
Folkhälsa och sjukvård
ESTHER förbättringscoachutbildning
hakan.karlsson@rjl.se

Inga-Lill Hafström
Kommunal utveckling
ESTHER förbättringscoachutbildning
inga-lill.hafstrom@rjl.se

Susanne Lundblad
Qulturum
ESTHER förbättringscoachutbildning
susanne.lundblad@rjl.se

Nicoline Vackerberg
ESTHER international
Qulturum Jönköping
nicoline.vackerberg@rjl.se