Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Esther - Region och kommuner i Jönköpings län i samverkan


 • Esther
 • Hälso- och sjukvård
 • Funktionshinder
 • Äldre
 • Psykisk hälsa
 • Äldres hälsa

Esther är namnet på en fiktiv person, patient, brukare. Det är också ett arbetssätt och nätverk som vi kallar Esther och som bygger på samverkan mellan kommunerna, vårdcentralerna och sjukhusen i Jönköpings län. Det gemensamma målet är att göra Esthers vardag så bra som möjligt.

I nätverket finns Esther själv, ofta hennes närstående och alla de medarbetare som möter Esther inom vård och social omsorg.

För att säkerställa det som kallas personcentrerad vård uppmuntras alla arbetsplatser för vård och omsorg att ta med patienter och brukare i förbättringsarbete. I detta arbete återkommer ständigt en enkel fråga: "Vad är bäst för Esther?"

Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk.

Nätverket kännetecknas av att verksamheterna

 • utgår ifrån Esthers behov.
 • personcentrerad vård , det vill säga att vård och omsorg involverar, om möjligt, Esther från början till slut
 • leder förbättringar utifrån Esthers perspektiv i och mellan organisationer
 • ser samverkan och samarbete som något naturligt
 • tar tillvara det gemensamma lärandet
 • har förtroende och respekt i alla led
 • är öppna och stödjande mot sin omgivning
 • har gemensamma mål och uppföljningar av resultaten

Kontakt


Ann Lund
Primärkommunal utveckling
ann.a.lund@rjl.se

Susanne Lundblad
Qulturum, Esthercoach utbildningen
susanne.lundblad@rjl.se

Håkan Carlsson
Samordnande Esthercoach
hakan.karlsson@rjl.se

Nicoline Vackerberg
Esther international
Verksamhetsutvecklare
Qulturum Jönköping
nicoline.vackerberg@rjl.se
Mobil: 070- 534 75 53

Anna Carlbom
Coordinator Esther Network UK
Design and Learning Centre for
Clinical and Social Innovation, Kent
phone:+447790360865
Anna.Carlbom@kent.gov.uk

Camilla Strid 
Verksamhetsutvecklare
Medicin- och geriatrikkliniken
Höglandsjukhuset Eksjö
camilla.strid@rjl.se  

Esther Lim
Esther coordinator Singapore
Assistant Director, Regional Health System | Singhealth
DID: +65-6377-8017 
esther.lim.l.p@singhealth.com.sg

Arman Arutyunyan
Esther Armenien, start 2018
Prof. Ass. PhD Bagdasaryan V.S
armansgn@yahoo.com