Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Arkiv

  • Kultur
  • Arkiv

Här kan du läsa vad som pågår inom arkivområdet i Jönköpings län.

Arkivväsendet i Sverige delas in i offentliga och enskilda arkiv. Inom den offentliga sektorn finns statliga arkiv och arkiv för landets kommuner, landsting och regioner. Enskilda arkiv är till exempel föreningsarkiv, näringslivsarkiv samt olika privata arkiv.

För att arkivverksamheten i Jönköpings län ska kunna utvecklas på ett positivt sätt krävs en stärkt infrastruktur och ett tydliggörande av roller och ansvarsområden inom arkivväsendet.

Nyheter

Vad pågår?

Bidrag och finansiering

Strategier och handlingsplaner