Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Hemslöjd

  • Kultur
  • Hemslöjd

Här kan du läsa vad som pågår inom film i Jönköpings län.

Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som upprepas och förändras. Handlingsburen kunskap är ett begrepp som dels används för att beskriva kunskapsöverföring som är knuten till praktiskt utövande av till exempel hantverk och hemslöjd men också själva kunskapen i sig.

Vill du veta hur Region Jönköpings län arbetar strategiskt med utvecklingen inom film finns detta beskrivet på www.rjl.se/hemslojd

Nyheter

Vad pågår?

Bidrag och finansiering

Strategier och handlingsplaner