Navigera till sidans huvudinnehåll

Hemslöjd

  • Kultur
  • Hemslöjd

Här kan du läsa vad som pågår inom hemslöjd i Jönköpings län.

Värdet av att göra saker med sina händer ökar. Att själv vara källan till sin praktiska vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir viktigare för allt fler. Det personliga och unika i föremålen är betydelsefullt. Hemslöjd är människonära, påtagligt, värdebärande och har ett brett omfång av möjligheter för människor som exempelvis: barnpyssel, hälsa, entreprenörskap, konst, livsstil och politiskt engagemang. Det är djupa allmänmänskliga rötter i allas kulturarv och ett sätt att påverka, förändra och förbättra. Det finns gamla saker att kunna och nya saker att göra!

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Region Jönköpings län
Hemslöjd, kultur och utveckling

Vill du veta hur Region Jönköpings län arbetar strategiskt med utvecklingen inom hemslöjd finns detta beskrivet på www.rjl.se/hemslojd

Jönköpings läns hemslöjdsförbund
www.hemslojden.org/forening/jonkopings-lans-hemslojdsforbund/

Makers Jönköping
www.makejkpg.se/

Dräktrådet i Jönköpings län
Dräktrådet arbetar med att: sammanställa och sprida information om länets dräkter, se över mönster och komplettera med beskrivningar och göra inventeringar. Dräktrådet bjuder in till träffar för länets dräktintresserade, initierar och genomför seminarier och kurser, samt ordnar utställningar. Dräktrådet samarbetar med dräktråden i övriga Småland.
Kontakt hemslojd@rjl.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor
www.nfh.se/

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
www.hemslojden.org/

Vävstugor i Jönköpings län
Textil hemslöjd