Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Museum

  • Kultur
  • Museum

Här kan du läsa vad som pågår inom museum i Jönköpings län.

Museernas roll för livsmiljön och attraktiviteten är erkänd och betydelsefull för länets identitet.  Museerna med dess bredd och variation av institutioner, både regionala som kommunala, är viktiga mötesplatser kring mångfalden av aktuella och relevanta ämnen som rör människors vardag.

Nyheter

Hur går det?

Besök på museum

Antikvarisk kompetens