Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Museum

  • Kultur
  • Museum

Här kan du läsa vad som pågår inom museum i Jönköpings län.

Museernas roll för livsmiljön och attraktiviteten är erkänd och betydelsefull för länets identitet.  Museerna med dess bredd och variation av institutioner, både regionala som kommunala, är viktiga mötesplatser kring mångfalden av aktuella och relevanta ämnen som rör människors vardag.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vilka insatser pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.

Hur går det?

Besök på museum

Antikvarisk kompetens