Navigera till sidans huvudinnehåll

Äldre

  • Äldre

Hälso- och sjukvård och socialtjänst samverkar inom en rad olika områden när det gäller den åldrande befolkningen. Det rör allt från folkhälsa för friska äldre till vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Ambitionen är att den äldre ska kunna åldras i trygghet, få goda möjligheter till självbestämmande och ha tillgång till god vård och omsorg.

Vad gör vi?

Tillsammans arbetar länet för att genom olika kvalitetsregister kunna skapa preventiva, strukturerade och standardiserade arbetssätt.

Det gemensamma utvecklingsarbetet handlar om systematiskt förbättringsarbete, en evidensbaserad praktik och en god samverkan. Samma goda vård ska ges oavsett huvudman, det vill säga oavsett om den ges på sjukhus eller i hemmet. En prioriterad målgrupp är de mest sjuka äldre.

Målet med våra insatser är att skapa en likvärdig vård och omsorg av äldre i hela länet genom ett mer behovsinriktat arbetssätt.

För vem gör vi?

Det regionala utvecklingsarbetet omfattar medarbetare från hela länet som arbetar med äldre människor inom vård och omsorg, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

I förlängningen ska detta gynna alla medborgare som har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhället oavsett ålder.

Arbetet leds av en regional strategigrupp, som verkar för bästa möjliga samverkan och bästa sätt att ta tillvara våra resurser.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Kontakt

Gunnel Lundgren
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
gunnel.lundgren@rjl.se 

Ulrika Stefansson
Region Jönköpings län, Folkhälsa och sjukvård
ulrika.stefansson@rjl.se