Navigera till sidans huvudinnehåll

Social välfärd

  • Social välfärd

Social välfärd handlar om människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, men också om en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, barn i utsatta livssituationer, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd. Allt detta finns reglerat i socialtjänstlagen och är till största del kommunernas ansvar. Men många delar sker i nära samverkan med Region Jönköpings län, som ansvarar för folkhälsa och sjukvård.

För att stärka och vidareutveckla den sociala välfärden behöver vi knyta praktik, forskning och kunskap hos våra medborgare närmare varandra.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?