Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Social välfärd

Närbild på barnhand som håller i vuxenhand.
Kommunerna i Jönköpings län samarbetar kring prioriterade områden inom social välfärd. Målet är bland annat att skapa trygghet för människor ekonomiskt och socialt, jämlikhet i levnadsvillkor och god omsorg till de som behöver samhällets stöd.
Foto: Johan W Avby

Social välfärd ger trygghet och jämlikhet

Social välfärd handlar om människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, men också om en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd. Allt detta finns reglerat i socialtjänstlagen och är till största del kommunernas ansvar. Men många delar sker i nära samverkan med Region Jönköpings län, som ansvarar för folkhälsa och sjukvård.

För att stärka och vidareutveckla den sociala välfärden behöver vi knyta praktik, forskning och kunskap om våra brukare närmare varandra. I Jönköpings län samverkar kommunerna kring ett antal prioriterade områden: barn och unga, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, verksamhet och stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden samt försörjningsstöd. Dessutom arbetar flera aktörer tillsammans med övergripande utvecklingsområden som öppna jämförelser, systematisk uppföljning och e-hälsa.