Navigera till sidans huvudinnehåll

Barn och unga

  • Barn och unga

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas hela tiden och höga krav ställs på verksamheten. Länets kommuner samverkar med varandra och med andra aktörer för att ge bästa möjliga stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer.  Socialtjänsten i varje kommun ansvarar för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och får det stöd och den hjälp de har rätt till.

Vad gör vi?

Det regionala utvecklingsarbetet handlar bland annat om att utveckla stödet till placerade barn i familjehem eller på HVB-hem. Tillsammans utvecklar vi arbetet för barn med funktionsnedsättning, ensamkommande barn och ungdomar, länets öppenvårdsverksamheter och implementeringen av olika evidensbaserade metoder. Ett omfattande arbete är att kvalitetssäkra dokumentation och handläggning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Olika aktörer arbetar brett över huvudmannagränserna för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Socialtjänstens arbete kräver en nära samverkan med skola och förskola samt hälso- och sjukvård i det mesta som rör barn och unga.

För vem gör vi?

I ett regionalt nätverk med chefer från varje kommun bedrivs arbete, som innefattar medarbetare från hela länet som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. I förlängningen ska utvecklingsarbetet gynna dem vi är till för, länets barn och ungdomar.

Det arbete som omfattar både kommuners och regionens ansvar leds av en särskild strategigrupp, som verkar för bästa möjliga samverkan och att på bästa sätt ta tillvara våra resurser.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare
FoUrum social välfärd,
Kommunal utveckling Region Jönköpings län
072-230 33 07
sofia.lager.millton@rjl.se

Noomi Carlsson
Processledare barn och unga
Region Jönköpings län
076-724 74 09
noomi.carlsson@rjl.se

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare
FoUrum utbildning,
Kommunal utveckling Region Jönköpings län
072-525 84 02
yvonne.linden.andersson@rjl.se