Navigera till sidans huvudinnehåll

Missbruk/beroende

  • Missbruk/beroende

Missbruk och beroende är ett stort folkhälsoproblem. Det är en rättighet att få hjälp att komma ur ett missbruk. Vård och behandling ska alltid utformas i samförstånd med den det gäller.

Regionen Jönköpings län ansvarar för den medicinska vården, medan kommunen har det yttersta ansvaret för att medborgaren ska få den hjälp hen behöver. Det kan vara olika stödinsatser, öppenvårdsbehandling eller vård på behandlingshem. Enligt lag ska kommuner och landsting/regioner ingå överenskommelser om samarbete när det gäller riskbruk, missbruk och beroende.

Vad gör vi?

Länet samverkar för att implementera och utveckla metoder och arbetssätt, främst genom kompetensutveckling, uppföljning och metodstöd. Gemensamma riktlinjer gäller för länets arbete, som också talar om hur kommuner och region ska samarbeta. Forskningsprojekt pågår i samproduktion med praktik och medborgare.

Länets brukarråd är en viktig aktör i arbetet, bland annat använder både region och kommun så kallade brukarstyrda brukarrevisioner som en del i sitt kvalitetsarbete.

För vem gör vi?

Det regionala utvecklingsarbetet omfattar medarbetare från hela länet som arbetar inom missbruks- och beroendevården. I förlängningen ska detta gynna dem vi är till för: Medborgare i behov av vård, stöd och behandling för sina missbruks- eller beroendeproblem.

Arbetet leds av en regional strategigrupp, som verkar för bästa möjliga samverkan och bästa sätt att ta tillvara våra resurser.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Mattias Vejklint
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
mattias.vejklint@rjl.se