Navigera till sidans huvudinnehåll

Psykisk hälsa

  • Psykisk hälsa

Psykisk hälsa och konsekvenserna av psykisk ohälsa är ett stort samhällsbekymmer. För att människor ska få rätt hjälp, på rätt nivå i rätt tid måste olika aktörer samarbeta.

Vad gör vi?

Det utvecklas hela tiden nya kunskaper och tjänster som kan göra skillnad för barn, unga, vuxna och äldre som får hjälp och stöd från kommuner och region. Jönköpings län vill vara i framkant när det gäller forsknings- och utvecklingsarbete inom området och vi har en tradition av att samverka. Länets olika aktörer är överens om att insatser ska grunda sig på den enskildes erfarenheter, beprövad professionell kunskap och forskning. Insatser och stöd ska utgå från den enskildes behov.

För vem gör vi?

Fokus är att utveckla och använda metoder och arbetssätt i det vardagsnära arbetet med personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Inom alla delar ska de personer vi är till för – patienter, brukare och närstående – vara delaktiga och ges möjlighet att påverka innehållet.

Länets inflytanderåd är en viktig aktör i arbetet, likaså de personer med egen erfarenhet som är engagerade via Hjärnkoll, peer-utbildningar och som återhämtningsombud. Genom dialogutbildningar och så kallade peers stärker vi länets psykiatriverksamheter med kunskap och erfarenheter från dem det gäller. Detta ska i sin tur leda till att länets invånare få ett bättre stöd vid psykisk ohälsa.

Arbetet leds av en regional strategigrupp, som verkar för bästa möjliga samverkan och bästa sätt att ta tillvara våra resurser.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Jesper Ekberg
Folkhälsochef
jesper.ekberg@rjl.se  
0722-468688

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Mattias Vejklint
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
mattias.vejklint@rjl.se
076-783 78 12