Meny Stäng
Sök

Miljö, energi och klimat


  • Miljö, energi och klimat
Pojk i tvåårs-åldern tittar fram bakom solglasögon

En hållbar miljöutveckling ska vara hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Genom Klimatrådet arbetar många aktörer inom både privat och offentlig sektor för att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän senast år 2050.

Foto: Johan W Avby

I Jönköpings län arbetar vi för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län.

Kommunerna har ett stort ansvar för den lokala miljön. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att uppnå de svenska miljömålen. Att minska utsläppen av växthusgaser är en central fråga i Klimatrådet som drivs av Länsstyrelsen. Här samarbetar länets kommuner, Region Jönköpings län och en mängd företag och organisationer kring insatser för att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän senast år 2050. Det innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott.

Hur går det?