Navigera till sidans huvudinnehåll

Miljösamverkan Jönköpings län

  • Miljösamverkan

Miljösamverkan Jönköpings län är en regional verksamhet, som samordnar och effektiviserar miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Det handlar främst om stöd till myndighetsutövning när det gäller tillsyn enligt miljöbalken, men också mer informativa och förebyggande insatser.

 

För vem gör vi?

Miljösamverkan Jönköpings län är ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Alla aktiviteter tas fram i dialog med kommuner och länsstyrelsen.

Arbetet utförs i en projektinriktad organisation bestående av en styrgrupp, kontaktpersoner och projektgrupper. En länssamordnare fungerar som länk mellan styrgrupp, projektgrupper och kontaktpersoner. Miljösamverkan Jönköpings län är organiserad inom Region Jönköpings län och Kommunal utveckling.

Se filmen: Vad är miljösamverkan?

Hur påverkas länet?

Denna samverkan ger ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor. Det skapar också regional kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det

Kontakt

I varje kommun i länet finns en kontaktperson utsedd som agerar länk mellan kommunen och Miljösamverkan Jönköpings län.

Erica Björkebäck
Utvecklingsledare
erica.bjorkeback@rjl.se
072-5194403

Inloggning för samverkans medlemmar

Miljösamverkan Jönköpings län använder sig av en digital projektplats för att hantera arbetsmaterial.  

Inloggning till projektplats Ping Pong