Navigera till sidans huvudinnehåll

Art Talks

  • Kultur
  • Lärande och utbildning
  • Bild och form
  • Bildning
  • Länsövergripande

Region Jönköpings läns satsning ART TALKS är en serie konstnärssamtal, workshops och konstnärliga presentationer av välkända och framstående bild-, foto- och formkonstnärer som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet.

Samtalen och presentationerna arrangeras på olika platser i länet, i samverkan med civilsamhällets parter, kulturinstitutioner, kommunala kulturförvaltningar, fria grupper, konstnärer, konstföreningar, gallerier, skolor med flera.

För Art Talks har det getts föreläsningar och presentationer av bland andra: Annica Karlsson Rixon, Mika Hannula, Kultivator, Roger Cook, Federico Baronello, Jonas Liveröd, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Magnus Bärtås, Maria Friberg, Anders Krüger, Annika von Hausswolff, Marcus Eek, Sara Granér, Hanna Gustavsson, Poste Restante , Annika Ström, Takuji Kogo, Andreas Gedin, Bo Cavefors och Lena Mattsson, Anna Viola Hallberg, Harry Sanderson, AllArtNow, Abir Boukhari, WochenKlausur, Nadim Samman och Susan Philipsz.

Varför gör vi det här?

Syftet är att stimulera konstnärlig utveckling i Jönköpings län.

Målgrupp

Konstintresserade medborgare

Resultatmål

  • Att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
  • Att främja diskussioner och förstärka kunskaps­förmedlingen inom bild- och formområdet
  • Att utveckla det internationella och interkultu­rella samspelet
  • Att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande
  • Att förbättra de professionella bild- och form­konstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i länet

Hur påverkas länet?

Bidrar till att stärka samverkan mellan konstaktörerna i länet, att stimulera konstnärlig utveckling i länet, genom kunskapsutbyte stimulera intresset för samtidskonsten, att utveckla länets nationella och internationella nätverk till konstnärer.