Navigera till sidans huvudinnehåll

Dans för dig med Parkinson

 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Dans
 • Fysisk aktivitet
 • Kultur för hälsa
 • Äldres hälsa
 • Jönköpings kommun
 • Nässjö kommun
 • Värnamo kommun

Dans för personer med Parkinson är en estetisk upplevelse där flera komponenter är sammansatta: ledda rörelser, fantasi, kreativitet, levande musik och gemenskap. Klasserna engagerar deltagarnas sinnen och kroppar, och skapar en trevlig och social miljö.

Deltagarna träffas 1 timme/vecka i 15 veckor per termin. Dansövningar som är speciellt anpassade för personer med Parkinsons sjukdom.

 • Dans stimulerar hela kroppen till att vara aktiv. Dessutom stärker och stretchar dansen kroppens olika delar.
 • Dans förbättrar balansen, minskar stelhet i musklerna och förebygger fallrisk.
 • Dans fokuserar på att utföra rörelser i olika riktningar och tränar samtidigt koordinationen.
 • Dans uppmuntrar till rörelseglädje och fantasi.
 • Dans i grupp kan ge en upplevelse av social gemenskap och välbefinnande.

Varför gör vi det här?

Med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv kan vi stärka det friska som finns hos alla, oberoende av ålder eller funktionsvariation. Visionen är att alla ska få fortsätta att vara den man är och kunna utveckla sina intressen. Är att sprida kunskap om de positiva effekterna av dans vid Parkinsons sjukdom och inspirera till egenvård.

Målgrupp

Män och kvinnor med Parkinsons sjukdom oberoende ålder. Anhöriga och vårdgivare.

Resultatmål

Kultur av god kvalité blir tillgänglig för alla, oavsett ålder och individuella förutsättningar. Bygga broar mellan kultur och hälsa och sjukvård. Komplement till traditionell medicinsk behandling. Sprida konceptet Dans för dig med Parkinson i länet.

Hur påverkas länet?

Först med insatsen i Sverige, pga. av detta fått möjlighet att sprida och inspirera andra regionen med denna insats.