Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala vårdmöten

  • Hälso- och sjukvård
  • IT och digitalisering
  • E-hälsa
  • Länsövergripande

Framtagande av förutsättningar för olika typer av digitala vårdmöten. Inkluderar såväl arbetssätt som tekniska förutsättningar.

En stor del av digitaliseringens potential för både primär- och specialistvården ligger i möjligheten att styra om patientflöden till mer kostnadseffektiva kanaler. Startpunkten för flödet skulle vara en digital triagering/sjukvårdsrådgivning, och därifrån leds en del av patienterna vidare till en internetbaserad konsultation. Det skulle kunna handla om att ha kontakt med läkare eller annan vårdpersonal via video eller att mejla in en fråga till en läkare och kanske bifoga en bild, ljudfil eller ett videoklipp på det som gör ont eller oroar.

Varför gör vi det här?

Effektivisering av vårdmöten för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som för patienter.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal i regionen och kommuner, patienter och närstående

Resultatmål

Att öppna nya, digitala kanaler för vårdkontakter är en stor och potentiellt viktig förändring som jämförelsevis enkelt skulle kunna genomföras. De tekniska lösningarna finns redan och används i stor utsträckning av både privatpersoner och vårdgivare inom andra områden. Att ta dem i bruk i vården skulle kräva förändrade processer och arbetssätt hos vårdgivarna men sannolikt inte vara förknippat med stora kostnader.

Hur påverkas länet?

Vårdcentralen på nätet är det ett område som är otroligt stor och har massor av spännande fördelar och utmaningar. Som ett första steg kommer vi att arbeta med videomöten på möten och telefonmöten, men målet är självklart att schemalägga regelbundna tider både med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut via video i stället för att gå fysiskt till vårdcentralen. Uppföljning läkarbesök Uppföljning och rådgivning sjuksköterska