Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Digitala vårdmöten

Framtagande av förutsättningar för olika typer av digitala vårdmöten. Inkluderar såväl arbetssätt som tekniska förutsättningar.

Ett 15-tal scenarios för digitala vårdmöten har tagits fram, där nödvändiga komponenter har identifierats. En utvecklingsplan tas fram där de olika komponenterna realiseras.

Varför gör vi det här?

Effektivisering av vårdmöten för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som för patienter.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal i regionen och kommuner, patienter och närstående

Resultatmål

Oklart

Hur påverkas länet?

Minskar fysiska avstånd