Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Digitala vårdmöten

  Framtagande av förutsättningar för olika typer av digitala vårdmöten. Inkluderar såväl arbetssätt som tekniska förutsättningar.

  Ett 15-tal scenarios för digitala vårdmöten har tagits fram, där nödvändiga komponenter har identifierats. En utvecklingsplan tas fram där de olika komponenterna realiseras.

  Varför gör vi det här?

  Effektivisering av vårdmöten för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som för patienter.

  Målgrupp

  Hälso- och sjukvårdspersonal i regionen och kommuner, patienter och närstående

  Resultatmål

  Oklart

  Hur påverkas länet?

  Minskar fysiska avstånd