Navigera till sidans huvudinnehåll

Feriepraktik inom kultur

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Kultur
 • Fritid
 • Bild och form
 • Dans
 • Film
 • Teater
 • Hemslöjd
 • Attraktivitet
 • Barn och unga
 • Funktionshinder
 • Länsövergripande

Region Jönköpings län erbjuder varje år möjligheten för ungdomar att ha feriepraktik inom olika kulturella områden. Detta gör vi på två sätt.

Projektmedel till kommuner, föreningar och organisationer: 
Varje år kan kommuner, föreningar och organisationer ansöka om medel från oss för att kunna anställa feriepraktikanter i sin verksamhet. Feriepraktiken ska vara kulturinriktad. 

Kultursommar:
Kulturutveckling samordnar Kultursommar, som är ett sommarjobb inom ramarna för feriepraktik för ungdomar mellan 15–19 år från hela länet. Kultursommar ger möjlighet att testa hur det är att jobba inom ett visst kulturområde. Tillsammans med professionella handledare får deltagarna utveckla sitt konstnärliga intresse inom film, keramik eller dans. Deltagarna får ny kunskap, tid för eget skapande och en upplevelse tillsammans med andra unga som har samma intresse. 

Varför gör vi det här?

Genom stödet till kommuner för att arrangera feriepraktik bidrar vi till att stärka kulturinriktade verksamheter och föreningar och skapa möjligheter till ökad aktivitet under sommarmånaderna, vilket gynnar hela civilsamhället. Feriepraktikanterna får en inblick i och kunskap om hur det är att arbeta inom ett kulturområde. Kultursommar skapar en plattform där unga får möta en professionell handledare från branschen som stöttar de unga att komma framåt i sitt eget skapande och utvecklas på ett konstnärligt plan. I förlängningen bidrar insatsen till att skapa bättre förutsättningar för unga att gå från amatör till professionell utövare.

Målgrupp

Barn och unga, föreningar, kommuner, organisationer.

Resultatmål

Ge unga från hela länet en möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom ett kulturområde och möjlighet att utforska och utveckla sina konstnärliga intressen. 

Hur påverkas länet?

Genom bidraget för att arrangera feriepraktik stärks länets föreningar, organisationer och kommuner vilket bidrar till en ökad möjlighet att ta del av, möta och utöva kultur i hela Jönköpings län. Genom att öka möjligheterna för länets unga att utöva kultur och möta professionella konstnärer skapas en möjlighet för tillväxt inom kulturområdets yrkesgrupper, vilket i förlängningen bidrar till att stärka länet som kulturlän.