Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

FUNK-Folkhälsoenkät Ung + Kultur


Syftet med FUNK är att utifrån Folkhälsoenkät ungs resultat, tillsammans med ungdomar och kulturaktörer, skapa interventioner för att främja hälsa.

FUNK (Folkhälsoenkät Ung + Kultur)

Resultatet av Folkhälsoenkät Ung sammanställs av tradition i rapportform och når inte eleverna i den utsträckning som är önskvärd.

Under 2018/2019 genomförs pilotprojekt på uppdrag av sektion Folkhälsa, Region Jönköping län,  med syfte att nå enkätens målgrupp med resultatet samt, med deras hjälp, få ökad förståelse varför siffrorna ser ut som gör genom att:

  • Efter presentation av resultatet får elever djupdyka i ett tema utifrån enkäten. Eleverna väljer tema utifrån vad som känns mest aktuellt för gruppen att jobba med.
  • Elever/unga får i form av kultur tolka och bearbeta resultatet för ökad förståelse, där igenkänning och bekräftande är en viktig del. Bearbetningen kan resultera i teaterföreställning, foto/konstutställning, poesi-/sångtext, musik m.m.

Åtta kulturaktörer har fått i uppdrag att göra pilotprojekt som kan lägga grunden för ett fortsatt arbete med FUNK i länets kommuner.

Kommande är Insidan Ut, scenframställning med ungdomskören Vox den 27/11 klockan 17:00 på Sofiagården, Jönköping. 

I februari 2019 var teaterstickornas föreställning MEE först ut inom sektion folkhälsas satsning FUNK. Manuset är delvis baserat på resultatet av Folkhälsoenkäten Ung i Jönköping län, och tar upp frågor som hur vi handskas med oss själva och våra närstående som mår dåligt.

För att belysa problematiken med den psykiska ohälsan och skapa förutsättningar för förändring, bjöd ungdomar från Scenverkstan i Gislaved och teaterelever från Holaveds gymnasiet i Tranås in till Scenmanifestation Murar och Broar, genom de två akterna ”När ytan spräcks” och ”Pitch Black”. Manus är baserat på resultatet från Folkhälsoenkät Ung och ungdomarnas egna verklighet. 

Per Brahegymnasiets språkinstroduktionselever presenterade utställningen "Mitt roliga och oroliga liv" som är skapad utifrån ett novellprojekt. Materialet är delvis baserat på folkhälsoenkät Ung och tar upp teman som livet och framtiden eller relationer och trygghet. Materialet som eleverna har plockat sina idéer ur kommer från arbete med gestaltningsövningar, musik och textarbete samt fotokonst.

Filmer:

https://vimeo.com/319685715

https://csp.screen9.com/video?auth=cykdaVq1-BrzCo0AIIsZPNS2jvyIOTGSbws0n-8QLpiVQbGlkddknvJfD4l4rH8D_-PMQDN63-K114fxvORrC61yVqUJ8MMu3Guk02egsoyuer5vwnq0eA_x8OWJGwtz7XapN86fVBnWfV12R376dZOOmh3_BNpMNyeFOZxPocl6qhAEPQJsBQ

 

Varför gör vi det här?

Syftet med FUNK är att utifrån Folkhälsoenkät ungs resultat, tillsammans med ungdomar och kulturaktörer, skapa interventioner för att främja hälsa. Vi vill med ungdomarnas hjälp få svar på: Hur blev det så här? Hur kan vi konstruktivt jobba med eventuella utmaningarna inför nästa enkät.?

Målgrupp

Funk riktar sig till högstadiet och gymnasiet

Resultatmål

Hållbara arbetssätt/modeller för kulturell bearbetning och presentation av resultaten från Folkhälsoenkät Ung.

Ett arbetssätt där unga inkluderas och som ska kunna användas regelbundet i samband med bearbetningen av enkäten.

Länets elever får ta del av det bearbetade resultatet i form av teaterföreställningar, utställningar m.m.

Hur påverkas länet?

Ökad jämlik hälsa