Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet för 5-åringar

 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Fritid
 • Barns hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Länsövergripande

5-åringar erbjuds i samband med 5-årsbesök på barnhälsovården (BHV) att ta del av en prova-på-rörelse-kort hos lokala idrottsföreningar.

Majoriteten av barn i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. En grupp rör på sig knappt alls, varken på förskolan eller på fritiden. Det visar en regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning (2017). Ett inaktivt liv påverkar både den fysiska och psykiska hälsan men även sociala och kognitiva färdigheter. De nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet rekommederar att daglig fysisk akktivtet hos barn 0-5 år uppmuntras och underlättas. Mot bakgrund av ovanstående pågår en satsning som innebär att i samband med hälsobesöket för 5-åringar på barnhälsovården erbjuds ett prova-på-rörelse-kort hos lokala idrottsföreningar. 

Två "grundbultar" i arbetet är:

 • Att nå barn och deras föräldrar som har svårast att komma igång. Utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara enkelt för dem som har "längst väg att gå".
 • Fokus på rörelseglädje

Satsningen innebär också att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället, i detta fall det lokala idrottsföreningslivet. Viktigt att belysa för idrottsföreningar att deras verksamhet är viktig och uppskattad. 

Insatsen pågår i Nässjö, Mullsjö och Habo. Under våren 2022 kommer prova-på-rörelse-kort att börja delas ut även i Sävsjö. 

Varför gör vi det här?

Att nå de barn och deras föräldrar som har svårast att komma igång. Utjämna skillnader i hälsa. Det ska vara enkelt för dem som har "längst väg att gå". Främja 5-åringar (och deras familjer) till att bli mer fysiskt aktiva och hitta rörelseglädje. Samt främja deltagande i föreningslivet.

Målgrupp

5-åringar och deras föräldrar vid hälsobesök på barnhälsovården.

Resultatmål

 • Antal utdelade prova-på-rörelse-kort (sjuksköterskor på BHV noterar antal utdelade kort).
 • Antal 5-åringar som deltagit på prova-på-aktivitet. 
 • Berätterlser från 5-åringar och deras föräldrar
 • Berättelser från idrottsföreningarna 

Hur påverkas länet?

Insatser för att främja fysisk aktivitet hos målgruppen behövs. Främjar samverkan mellan organisationer och verksamheter, både externt och internt för att nå gemensamt mål.