Navigera till sidans huvudinnehåll

Gruppträning för person med kronisk sjukdom eller cancersjukdom

  • Hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Länsövergripande

Fysisk träning är viktigt av många skäl och har många positiva hälsoeffekter, förutom att det är roligt och ger energi visar en rad studier entydigt på nyttan av fysisk träning i samband med kronisk sjukdom och cancersjukdom.

I samarbete med Friskis & Svettis Jönköping, Eksjö och Värnamo, Friskis & Svettis Vetlanda och Skillingaryds Gymnastikförening erbjuds personer med kronisk sjukdom eller cancersjukdom träna i grupp tillsammans med en personlig tränare.

En kronisk sjukdom är en långvarig sjukdom, ofta livslång. Till kronisk sjukdom räknar vi bl. a.  hjärtproblem, neurologi och reumatism.

Gruppen vänder sig både till den som tränat innan och den som är nybörjare. Träningspassen är en gång i veckan och varje pass avslutas med mellanmål för den dom som vill. Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet aktiva. Det kan ge fantastiska effekter att röra på sig och detta är en viktig satsning för flera patientgrupper. Den fysiska träningen har stor betydelse för måendet.

Insatsen testades under 2019 på Friskis Jönköping. Under våren 2020 gjordes en sprdning och en ny grupp startade i Värnamo. Hösten 2021 startades även en grupp i Eksjö och Vetlanda. Till hösten 2022 kommer Skillingaryds Gymnastikförening erbjuda ett gruppträningstillfälle.

Varför gör vi det här?

Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva, må bättre och orka vardagen.

Målgrupp

Invånare med kronisk sjukdom eller cancersjukdom

Resultatmål

  • Deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva
  • Deltagarna kommer orka mer och bli starkare
  • Deltagarna kommer känna sig gladare, nöjdare och piggare
  • Deltagarna kommer känna minskad trötthet
  • Att träna i grupp tillsammans med andra kan vara en morot att komma igång med träning

Hur påverkas länet?

Ohälsan hos målgruppen är kartlagd och insatser för att främja hälsan behövs. Främjar samverkan mellan organisationer och verksamheter, både externt och internt för att nå gemensamt mål.