Meny Stäng
Sök

Fysisk aktivitet för patienter med cancersjukdom


Fysisk träning är viktigt av många skäl. Det gör också stor nytta för den som får cancerbehandling, genom att bland annat motverka trötthet och illamående. Nu pågår den första träningsgruppen i länet för människor med cancersjukdom.

I samarbete med Friskis & Svettis Jönköping får patienter som är under eller efter behandling för cancersjukdom träna i grupp tillsammans med en personlig tränare.

Gruppen vänder sig både till den som tränat innan och den som är nybörjare. Träningspassen är en gång i veckan och varje pass avslutas med fika för den dom som vill. Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet aktiva. Det kan ge fantastiska effekter att röra på sig och detta är en viktig satsning för en stor patientgrupp. Den fysiska träningen har stor betydelse för måendet.

Insatsen testas under våren 2019 och slår det väl ut blir det sedan en spridning över Jönköping län och med flera olika aktörer.

Varför gör vi det här?

Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva, må bättre och orka vardagen.

Målgrupp

Människor med cancersjukdom.

Resultatmål

  • Deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva
  • Deltagarna kommer orka mer och bli starkare
  • Deltagarna kommer känna sig gladare, nöjdare och piggare
  • Deltagarna kommer känna minskad trötthet
  • Att träna i grupp tillsammans med andra kan vara en morot att komma igång med träning

Hur påverkas länet?

Ohälsan hos målgruppen är kartlagd och insatser för att främja hälsan behövs. Främjar samverkan mellan organisationer och verksamheter, både externt och internt för att nå gemensamt mål.