Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Gruppträning för person som har eller har haft cancer


Fysisk träning är viktigt av många skäl. Det gör också stor nytta för den som har eller haft cancerbehandling, genom att bland annat motverka trötthet och illamående. Nu pågår en satsning med gruppträning för personer som har eller har haft cancer.

I samarbete med Friskis & Svettis Jönköping får personer som är under eller efter behandling för cancer träna i grupp tillsammans med en personlig tränare.

Gruppen vänder sig både till den som tränat innan och den som är nybörjare. Träningspassen är en gång i veckan och varje pass avslutas med fika för den dom som vill. Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet aktiva. Det kan ge fantastiska effekter att röra på sig och detta är en viktig satsning för en stor patientgrupp. Den fysiska träningen har stor betydelse för måendet.

Insatsen testades under 2019 på Friskis Jönköping. Under våren 2020 görs en sprdning och en ny grupp startar i Värnamo.

Varför gör vi det här?

Målsättningen är att deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva, må bättre och orka vardagen.

Målgrupp

Människor med cancersjukdom.

Resultatmål

  • Deltagarna ska bli mer regelbundet fysiskt aktiva
  • Deltagarna kommer orka mer och bli starkare
  • Deltagarna kommer känna sig gladare, nöjdare och piggare
  • Deltagarna kommer känna minskad trötthet
  • Att träna i grupp tillsammans med andra kan vara en morot att komma igång med träning

Hur påverkas länet?

Ohälsan hos målgruppen är kartlagd och insatser för att främja hälsan behövs. Främjar samverkan mellan organisationer och verksamheter, både externt och internt för att nå gemensamt mål.