Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hälsosamtal med förstagångsföräldrar inom barnhälsovården


Hälsosamtal erbjuds alla förstagångsföräldrar när barnet ska fylla 1 år och mynnar ut i en personlig hälsokurva.

Hälsokurvan är ett hjälpmedel vid samtal om levnadsvanor och hälsa. Den ger en samlad bild av föräldrarnas levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak), livssituation, psykisk hälsa, ärftlighet och biologiska riskmarkörer (BMI, midjastusskvot, blodtryck och kolesterol). Detta i sin tur påverkar även barnet.

Varför gör vi det här?

Hälsofrämjande insats för att tidigt ge barnet goda levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetmautveckling hos barn.

Målgrupp

Barn och föräldrar.

Resultatmål

Målet är att 50% av alla förstagångsföräldrar ska ha genomfört hälsosamtalet.

Hur påverkas länet?

En enhetlig metod som löper genom människans hela livscykel då den även genomförs i kommunernas elevhälsa samt inom primärvården för 40-, 50-, 60- och 70-åringar.