Navigera till sidans huvudinnehåll

Hemslöjd Humaniora

  • Kultur
  • Hemslöjd
  • Länsövergripande

Hemslöjd i ett mänskligt perspektiv skapar nya möjligheter för framtiden. Vad betyder handen för tanken? Det tycker Region Jönköpings län att man kan tala mycket om.

Hemslöjd och mänsklighet hör ihop. Med utåtriktade, publika händelser, poddar, m m går utvecklare Hemslöjd igenom det handgjorda skapandets värden och betydelser i förhållande till människan som kulturell varelse med utgångspunkt i frågor som hälsa, filosofi, genusvetenskap, pedagogik, språkutveckling med mera.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att öka förståelsen för vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang, hur det kan påverka individ och samhälle. Ge nya grunder för synsätt/praktiker i området handgjort skapande och en ny syn på oss själva som människor.

Målgrupp

De som är intresserade av eller berörs av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • Nya målområden
  • Bredare målgrupper
  • Nya mötesområden
  • Nya förutsättningar för framtidens hemslöjd

Hur påverkas länet?

Detta är ett främjandeprojekt för handgjort skapande i förhållande till mänskliga perspektiv. Ett nytänkande utvecklingsprojekt som är av riksintresse för konstområdet. Angreppssättet med en hög kompetensnivå kombinerat med publika format främjar en ökad bildning/allmänbildning i området och genererar en betydligt bredare målgrupp genom att vara tvärkulturellt och tillgängligt. Detta påverkar kulturutvecklingen i länet på ett positivt sätt.