Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Hemslöjd Humaniora

Hemslöjd i ett mänskligt perspektiv skapar nya möjligheter för framtiden.

Hemslöjd och mänsklighet hör ihop. Med utåtriktade, publika händelser över tre år går utvecklare Hemslöjd igenom det handgjorda skapandets värden och betydelser i förhållande till människan som kulturell varelse med utgångspunkt i frågor som hälsa, filosofi, genusvetenskap, pedagogik, språkutveckling med mera.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att öka förståelsen för vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang, hur det kan påverka individ och samhälle. Ge nya grunder för synsätt/praktiker i området handgjort skapande och en ny syn på oss själva som människor.

Målgrupp

De som är intresserade av eller berörs av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • Nya målområden
  • Bredare målgrupper
  • Nya mötesområden
  • Nya förutsättningar för framtidens hemslöjd

Hur påverkas länet?

Detta är ett främjandeprojekt för handgjort skapande i förhållande till mänskliga perspektiv. Ett nytänkande utvecklingsprojekt som är av riksintresse för konstområdet. Angreppssättet med en hög kompetensnivå kombinerat med publika format främjar en ökad bildning/allmänbildning i området och genererar en betydligt bredare målgrupp genom att vara tvärkulturellt och tillgängligt. Detta påverkar kulturutvecklingen i länet på ett positivt sätt.