Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om socialtjänsten till barn och ungdomar

  • Barn och unga
  • Länsövergripande

Tillsammans med länets kommuner har FoUrum tagit fram böcker om utredning och familjehem som riktar sig till barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten och föräldrar som har sitt barn placerat i familjehem.

Det finns tre böcker som vänder sig till barn. Två av dem handlar om barns kontakt med socialtjänsten: En liten bok om utredning, som vänder sig till yngre barn samt Vad är en utredning? som vänder sig till äldre barn och ungdomar. Dessa båda böcker finns översatta till engelska, somaliska och arabiska. Den tredje boken är en bok om att bo i familjehem, som vänder sig till alla barn och ungdomar: En liten bok om att bo i familjehem. Den finns bara på svenska.

Till sist finns det en bok till föräldrar: Information till dig som förälder när ditt barn ska placeras eller är placerat i familjehem. Den finns bara på svenska.

Beställa

Böckerna till barn går att beställa till en kostnad av 15 kronor per styck exkl moms och porto. Kommuner i Jönköpings län betalar 10 kronor per styck. (Den arabiska boken "En liten bok om utredning" kostar 7 kronor exkl moms, då den är felvänd i trycket.)

Boken till föräldrar går att beställa till en kostnad av 20 kronor per styck exkl moms och porto. Kommuner i Jönköpings län betalar 15 kronor per styck.

Beställning görs via kommunalutveckling@rjl.se
Observera att vi behöver både leverans- och fakturaadress samt organisationsnummer för beställningar. Vi samlar beställningar och gör utskick var 2-3 vecka.

Om du vill se ett exemplar av boken före beställning, kan du också höra av dig via e-post.

Varför gör vi det här?

Böckerna används av länets socialtjänst för att underlätta dialog med barn och ungdomar som kommer i kontakt med dem.

Målgrupp

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänst.

Resultatmål

Länets barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten ska uppleva att hen har fått rätt information.

Hur påverkas länet?

Länets socialtjänst har en tydligare kommunikation med berörda invånare.