Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information om socialtjänsten till barn och ungdomar


Tillsammans med länets kommuner har FoUrum tagit fram böcker om utredning och familjehem som riktar sig till barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Det finns två böcker som handlar om barns kontakt med socialtjänsten: En liten bok om utredning, som vänder sig till yngre barn samt Vad är en utredning? som vänder sig till äldre barn och ungdomar. Dessa båda böcker finns översatta till engelska, somaliska och arabiska.

Det finns också en bok om att bo i familjehem, som vänder sig till alla barn och ungdomar: En liten bok om att bo i familjehem. Den finns bara på svenska.

Beställa

Böckerna går att beställa till en kostnad av 15 kronor per styck exkl moms och porto. Kommuner i Jönköpings län betalar 10 kronor per styck.

Den arabiska boken "En liten bok om utredning" kostar 7 kronor exkl moms, då den är felvänd i trycket.

Beställning görs via kommunalutveckling@rjl.se
Observera att vi behöver både leverans- och fakturaadress samt organisationsnummer för beställningar. Vi samlar beställningar och gör utskick var 2-3 vecka.

Om du vill se ett exemplar av boken före beställning, kan du också höra av dig via e-post.

Varför gör vi det här?

Böckerna används av länets socialtjänst för att underlätta dialog med barn och ungdomar som kommer i kontakt med dem.

Målgrupp

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänst.

Resultatmål

Länets barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten ska uppleva att hen har fått rätt information.

Hur påverkas länet?

Länets socialtjänst har en tydligare kommunikation med berörda invånare.