Navigera till sidans huvudinnehåll

Investerarnätverk

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Vi har byggt ett regionalt investerarnätverk med ett 60-tal investerare.

Vi bygger upp nätverket och vi ser till att de får tillgång till de bolag som söker kapital i regionen. Vi skapar alltså förutsättningar för att de som har tjänat pengar på företagande kan vara med och bidra till tillväxtbolagen i regionen. Detta skapar viktiga förutsättningar. Vi ser även till att bolagen är mogna att ta in investerare.

Varför gör vi det här?

Syftet är att förrätta kapitalförsörjningen och att skapa en brygga mellan bolagen och investerarna.

Målgrupp

Investerarna genom att de får ett bättre flöde av investeringsobjekt men framförallt blir det lättare för bolagen som söker kapital att stänga sina finansieringsrundor.

Resultatmål

Målet är att öka antalet medlemmar, att ha en bra spridning i länet och att grupperingen genomför investeringar i bolagen.

Hur påverkas länet?

Förbättra kapitalförsörjningen och bidrar till ett förnyat näringsliv.