Navigera till sidans huvudinnehåll

Konsten att delta

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Dans
 • Film
 • Musik
 • Teater
 • Hemslöjd
 • Mångfald
 • Yttrandefrihet
 • Integration
 • Länsövergripande

Konsten att delta är ett nationellt projekt som via mentorskap skapar interkulturella möten mellan kulturskapare och journalister och främjar demokrati och yttrandefrihet.

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Konsten att delta vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskap, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan kulturskapare, journalister, institutioner, organisationer, föreningar med flera. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom kulturområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade kulturskapare och journalister att bli mentor/kollega för en person inom samma kulturområde och därigenom utöka sina nätverk.

Varför gör vi det här?

Projekt syftar till att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att bli en del av det svenska konst-och kulturområdet, Det öppnar även för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk som utlandsfödda kulturarbetare och journalister kan bidra med.

Målgrupp

Kulturskapare och journalister. Nyanlända och de som varit en längre tid i Sverige

Resultatmål

 • Utlandsfödda kulturskapare ges möjlighet att verka i lokala, regionala och nationella nätverk
 • Ökad mångfald

Hur påverkas länet?

Projektet främjar kultur i hela länet och generar en plattform för kulturskapare och journalister där demokrati, yttrandefrihet och integration är en viktig del.