Navigera till sidans huvudinnehåll

Konsten att delta

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Kultur
  • Bild och form
  • Yttrandefrihet
  • Integration
  • Länsövergripande

Konsten att delta är ett nationellt projekt som via mentorskap skapar interkulturella möten mellan konstnärer och främjar demokrati och yttrandefrihet.

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Konsten att delta vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma konstområde och där igenom utöka sina nätverk.

Varför gör vi det här?

Projekt syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att bli en del av den svenska bild- och formbranschen. Det öppnar även för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk som utlandsfödda bild- och formskapare kan bidra med.

Målgrupp

Konstnärer och kulturutövare Nyanlända och de som varit en längre tid i Sverige

Resultatmål

  • Utlandsfödda kulturskapare ges möjlighet att verka i lokala, regionala och nationella nätverk
  • Ökad mångfald

Hur påverkas länet?

Projektet främjar kultur i hela länet och generar en plattform för konstnärer där demokrati, yttrandefrihet och integration är en viktig del.