Navigera till sidans huvudinnehåll

Konstnärsresidenser

 • Kultur
 • Lärande och utbildning
 • Bild och form
 • Attraktivitet
 • Hållbarhet
 • Bildning
 • Yttrandefrihet
 • Integration
 • Länsövergripande

Region Jönköpings län vill utveckla och stötta olika satsningar på residenser och ateljéprogram för konstnärer i länet.

Konstnärsresidenser utgör viktiga förutsättningar för konstnärer att utveckla idéer, för kunskapsutbyte och för att skapar nya och intressanta tillfällen för konsten att möta ny publik.

Varför gör vi det här?

Målet är att skapa en mötesplats som sammankopplar kreativitet som ger utbyten och utveckling - mellan någonstans och ingenstans.

Målgrupp

Konstnärer och konstintresserade

Resultatmål

 • Att stimulera konstnärlig utveckling i länet
 • Att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
 • Att utveckla det internationella och interkultu­rella samspelet
 • Att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i länet
 • Att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande
 • Att förbättra de professionella bild- och form­konstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i länet
 • Att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utveck­lingsarbete inom bild- och formområdet i länet.

Hur påverkas länet?

Residensen ger en möjlighet för deltagarna att utveckla nya idéer för internationella samarbetsprojekt och bygger på deras samlade kompetens och erfarenhet för att hitta nya arbetsmodeller.