Navigera till sidans huvudinnehåll

More to life-café

 • Folkhälsa
 • Psykisk hälsa
 • Länsövergripande

Lärcafé för unga vuxna 20-29år - för att skapa bästa möjliga hälsa , där empowerment och framtidshopp växer fram i takt med att jag som deltagare känner tillit till att jag kan hantera och leva livet.

 • 6 träffar i cafémiljö, kostnadsfria för deltagaren.
 • Teman utifrån Hälsans 4 dimensioner, fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.
 • Förhållningssätt för livet, inte terapi alt sjukvårdande insatser.
 • Förändring/förbättringskunskap med utgångspunkt ”vad är viktigt för mig”.
 • Empowerment och framtidshopp växer fram i takt med att jag som deltagare känner tillit till att jag kan hantera och leva livet.
 • Gruppledare/coach är med och leder temaintroduktion och skapar en samtalsmiljö där deltagarna blir personliga men inte privata. Tystnadslöfte gäller i gruppen.
 • Deltagarna stöttar varandra, byter erfarenheter och tankar.
 • Deltagarna får inspiration och verktyg till att pröva förändringar hemma, följa upp resultat, göra nya insikter och få ökad förståelse för hur man genomför bestående livsstilsförändringar.

Varför gör vi det här?

Syftet att förbättra hälsan bland unga vuxna (20-29 år) genom att Rusta unga vuxna att hantera och känna glädje till livet. Tro på sina egna förmågor och sig själva i samspel med andra. Ökad förståelse för hur man genomför bestående livsstilsförändringar.

Målgrupp

Unga vuxna 20-29 år.

Resultatmål

 • En av insatserna i Meny till invånarna.
 • Omsätta delar av Passion för livet till målgruppen unga vuxna.
 • Implementera och sprida konceptutvecklingen regionalt.
 • Utbildning av nya gruppledare ”see one - do one - teach one”

Hur påverkas länet?

I åldersgruppen 20-29 år kan en rad olika livshändelser påverka och eller förändra hälsan. Utifrån att den psykiska ohälsan och sjukskrivningar ökar hos målgruppen behövs förebyggande insatser utvecklas, där människor rustas i att bibehålla eller stärka den psykiska hälsan och i förlängningen få ökad livskvalité.