Navigera till sidans huvudinnehåll

Nätverk för kommunernas kostchefer

  • Folkhälsa
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Ohälsosamma matvanor
  • Länsövergripande

Sektionen Folkhälsa deltar i Region Jönköpings läns nätverk för kostchefer där samtliga kommuner och sjukhus är representerade.

Nätverket diskuterar nya rön och modeller för insater som påverkar kvaliten på arbetet med mat i kommunerna och på sjukhusen. Det hanterar frågor som matsvinn, hälsosamma matvanor, matallergier, kompetenskrav och näringsriktiga måltider bland anant inom barn- och äldre omsorg och sjukhus. Nätverket samarbetar och utvecklar nya modeller samt utbyter erfarenheter.

Varför gör vi det här?

Insatsen görs för att utveckla och behålla ett högt kvalitetsarbete för hållbara och goda måltider i Region Jönköpings län samt förbättra befolkningens nutritionsstatus och matvanor.

Målgrupp

Barn och unga, äldre, patienter på sjukhusen och individer som bor i särskilt boende i kommunerna.

Resultatmål

  • Hälsosamare matvanor hos befolkningen
  • Föbättrad hälsa och välmående
  • Minskat matsvinn
  • Hållbar matkonsumption
  • Smakligare måltider i offentliga miljöer
  • Utveckling av kommunernas kostpolicys

 

Hur påverkas länet?

Länet påverkas positivt genom att det finns ett likande kvalitetsarbete vad gällande mat och matvanor i samtliga kommuner i Regionen.