Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Nya Småland

Nya Småland är ett interregionalt samarbetsprojekt kring samtidskonst i samarbete med ett antal konstinstutioner och ett universitet i tre regioner på initiativ av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall.

Nya Småland är ett interregional satsning som vill utveckla metoder för att synliggöra, engagera och samordna lokala aktörer och lokal kunskap, genom att kombinera dessa med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande. Det är ett sätt att undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland. Detta första år inkluderar ett antal publika och icke-publika plattformar som ett led i att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet.

Varför gör vi det här?

• att stimulera konstnärlig utveckling i regionerna • kunskapsutbyte •att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst • att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet • att utveckla det internationella och interkulturella samspelet • att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst hos de olika gymnasie och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i regionen • att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande • att förbättra de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i regionen • att stärka samverkan mellan konstaktörerna i regionerna • att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i regionen

Målgrupp

Invånare i Småland.

Resultatmål

  • att stimulera konstnärlig utveckling i regionerna
  • kunskapsutbyte
  • att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
  • att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet
  • att utveckla det internationella och interkulturella samspelet
  • att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst hos de olika gymnasieoch folkhögskolornas bild- och formutbildningar i regionen
  • att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande
  • att förbättra de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i regionen
  • att stärka samverkan mellan konstaktörerna i regionerna
  • att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i regionen

Hur påverkas länet?

Öka den interregionala samspelet och konstutveckling, att stärka konstaktörerna, att vara nyskapande, metodutveckling, skapa nya mötesplatser för samtidskonsten, att lyfta lokala frågeställningar och koppla dem till världen i stort och att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst.