Navigera till sidans huvudinnehåll

Pluspolarkortet

  • Folkhälsa
  • Social välfärd
  • Kultur
  • Fritid
  • Lärande och utbildning
  • Jämlikhet
  • Mångfald
  • Attraktivitet
  • Funktionshinder
  • Länsövergripande

Pluspolarkortet är en möjlighet för personer som har någon form av funktionsnedsättning att ta del av olika evenemang och aktiviteter inom kultur och fritid.

Med Pluspolarkortet går det att ta med en "Pluspolare" som extra stöd och hjälp - det kan exempelvis vara en kompis eller assistent. Pluspolaren följer med utan att betala entréavgift på till exempel idrottsevenemang, konserter eller teater med mera. Kortet är personligt och gäller i fem år i hela länet. Ansökan görs i hemkommunen.

Varför gör vi det här?

Alla kommuninvånare i länet oavsett förutsättningar ska ha rätt till en bra fritid och man ska uppleva att man har goda möjligheter till detta.

Målgrupp

Länets alla kommuninvånare med någon form av funktionsnedsättning.

Resultatmål

Antalet pluspolare ska öka i hela länet.

Hur påverkas länet?

Länets attraktivitet ökar genom att erbjuda målgruppen funktionsnedsatta möjligheten att delta på lika villkor i fritidsaktiviteter över hela länet. Ett och samma kort gäller i tretton kommuner.