Navigera till sidans huvudinnehåll

Socialt sammanhang

Socialt sammanhang är den kontext och sociala miljö vi lever i, våra levnadsvillkor, arbetsförhållanden, inkomst, utbildning och olika sociala och kulturella sammanhang som vi deltar i. Sociala relationer har betydelse för sammanhang och är centralt för människans välbefinnande och mentala hälsa. Vi människor har ett naturligt behov att känna gemenskap och att vara tillsammans med andra människor, och detta kan se olika ut från person till person, vissa behöver ett större nätverk av människor, medan andra trivs med få nära vänner. KASAM är en teori som beskriver känslan och upplevelsen av sammanhang i tillvaron utifrån tre olika områden: Begriplighet – förståelse för omvärlden utifrån strukturer och ordning Hanterbarhet – upplevelse av att ha resurser för att hantera olika situationer och saker som sker Meningsfullhet – känsla av engagemang och motivation för olika händelser och situationer