Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionalt test- och demonstrationscentra

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Utveckla och tillgängliggöra en regional test- och demonstrationsanläggning där SMF kan prova och utvärdera ny teknik/processer/material av stort strategiskt värde för industriell förnyelse.

Idag driver Swerea SWECAST ett embryo, ”Casting Demonstration Center” (CDC), där företag med stöd av additiv tillverkning kan ta fram (kund)prototyper med extremt kort leveranstid.

Nästa steg skulle kunna vara att komplettera denna anläggning med exempelvis 3D-röntgen för att ytterligare kunna optimera egenskaperna hos nya produkter.

Vidare bör utredas hur den ökade digitaliseringen och ny sensorteknik påverkar företagens produkter och processer och hur testbäddar för denna teknik skall utformas.

I förlängningen kan CDC också fungera som ingång till de totalt 100-tal nationella ToD-anläggningar som finns inom RISE-sfären som Swerea/Swerea SWECAST ingår i, och som därmed enkelt kan göras tillgängliga för regionens SMF.

Varför gör vi det här?

Projektet syftar till att tillgängliggöra avancerad teknisk utrustning och kompetens för SMF, och då i synnerhet sådan teknik/metoder som är för dyr för enskilda SMF, och/eller där man ännu inte har utvärderat den egna företagsnyttan i relation till en egen investering. Ett exempel är 3D-området, där regionens företag måste hänga med i den snabba utvecklingen av både olika additiva tekniker och olika material. Ett annat exempel är användandet av datortomografi för 3D-röntgen av komponenter. Denna teknologi skulle i hög grad bidra till att stärka FoU-förmågan i regionen, liksom samarbetet mellan institut, akademin och regionens företag. Förutom utrustningar syftar satsningen till att inom utvalda områden, ex vis Industri 4.0 och digitalisering, göra utvecklingstrender och ny spetsteknologi kända och tillgängliga för SMF.

Målgrupp

Primärt är en del av insatserna anpassade för gjutna komponenter, men på sikt kommer det föreslagna ToD-centrat att fungera lika bra även för andra branscher, material, metoder och produkter.

Resultatmål

En regional ToD-anläggning med minst 3 avancerade utrustningar inklusive spetskompetens tillgänglig för regionens SMF. Minst 100 kvalificerade industriuppdrag per år från och med år 2018. Minst 100 förmedlade uppdrag mellan SMF och övriga RISE ToD-anläggningar per år.

Hur påverkas länet?

Genom denna satsning kommer regionen att ligga i framkant när det gäller industriell förnyelse, bl a genom användningen av 3D-teknik, scanning, röntgen och additiv tillverkning. Därmed kan företagen framgångsrikt konkurrera på en internationell marknad med krävande kunder, och skapa nya affärer i produktsegment med mindre utmanande priskonkurrens. Detta gynnar i sin tur tillväxt och ökad regional sysselsättning samtidigt som det i hög grad bidrar till regional industriell förnyelse.