Navigera till sidans huvudinnehåll

Scenkonst Jönköping

 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Dans
 • Musik
 • Teater
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Hållbarhet
 • Kultur för hälsa
 • Länsövergripande

Projektets syfte är att främja all fri professionell scenkonst i länet samt främja ökat deltagande i kulturlivet.

Projektet vill skapa en gemensam plattform för länets fria professionella scenkonstaktörer och bland annat genomföra kartläggningar samt arrangera diskussionstillfällen och utbudsdagar för scenkonst.

Varför gör vi det här?

Scenkonst Jönköping startades 2017 när vi själva märkte att det fanns ett stort behov av en sammanbindande länk för dem fria scenkonstnärer i Jönköping.

Målgrupp

Fria professionella scenkonstnärer Arrangörer Publiken

Resultatmål

Kartläggning

Bättre arbetsvillkor för scenkonstnärer

Bättre bidragsgivning regionalt och kommunalt

Utbudsdagar

Gemensam marknadsföring

Hur påverkas länet?

Ökad tillgänglighet för kultur samt ett bredare utbud för kommunens invånare. Detta leder i sin tur till högre attraktivitet av Regionen som bostadsort. Mer lokalproducerad kultur skapar större engagemang hos publiken.