Navigera till sidans huvudinnehåll

Självhjälpsgrupper

 • Folkhälsa
 • Psykisk hälsa
 • Existentiell hälsa
 • Hbtq
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kultur för hälsa
 • Äldres hälsa
 • Länsövergripande

En stark friskfaktor är sociala nätverk vilket många människor saknar idag. Många av de som söker vård skulle i flera fall troligtvis inte behövt dessa insatser om de, via naturliga mötesplatser i samhället, kunnat få stöd tidigare.

Alla kan hamna i en situation när man behöver stöd. Det kan vara sjukdom, smärta, sjukskrivning, separation, arbetslöshet, stress, vara anhörig eller annat i vardagen som påverkar livssituationen. Att delta i en självhjälpsgrupp kan vara en naturlig mötesplats för att träffa människor med liknande erfarenheter som sig själv - man är inte ensam.
Självhjälpsgruppens styrka är att alla bär på liknande erfarenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. Självhjälpsgruppen bygger på frivillighet.

 • Grupper startas så snart 5 - 8 personer anmält sitt intresse att samlas om samma tema.
 • De första 4 - 5 träffarna får gruppens stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt kontakt med gruppen och ger stöd vid behov.
 • Deltagarna träffas 2 timmar till en början en gång per vecka.
 • Att vara med i en självhjälpsgrupp är kostnadsfritt.
 • Deltagarna kan vara anonyma och lovar varandra att det som sägs i gruppen, stannar i gruppen.
 • Gruppen fortsätter så länge deltagarna vill.

 

Varför gör vi det här?

Att skapa mötesplatser där personer får träffa andra som har en liknande livssituation som sig själv, kan leda till att man inte känner sig ensam och i sin tur leda till ett bättre mående. Eftersom den psykiska ohälsan ökar så finns det ett stort behov av att hitta förebyggande och hälsofrämjande insatser för att möta det behovet i samhället.

Målgrupp

Vi erbjuder personer från 20 år och uppåt i Jönköpings län att delta i självhjälpsgrupper.

Resultatmål

Implementera och sprida konceptutvecklingen regionalt.

Utbildning av nya igångsättare för att kunna starta upp grupper utifrån behov i hela länet.

Självhjälpsgrupper är en av insatserna i region Jönköpings läns utvecklingsprojekt Hälsa för livet

Klicka på länken 1177.se och sök självhjälpsgrupper för att få veta mer om grupper som är igång.

 

Hur påverkas länet?

När människor blir sedda och får prata om sin livssituation och förstå att man inte är ensam kan stärka den enskilde och kan ge ett bättre mående och ökad livskvalité.