Navigera till sidans huvudinnehåll

Supercrossdatabas

  • Folkhälsa
  • Lärande och utbildning
  • Länsövergripande

För tillgång till befolkningsdata på mikronivå säkras kompetens för användning av supercrossdatabasen.

Grund- respektive vidareutbildningar anordnas.

Varför gör vi det här?

Höja kompetensen och användandet av Supercrossdatabasen

Målgrupp

Länets kommuner.

Resultatmål

  • Antal genomförda utbildningar
  • Antal personer och antal kommuner som deltagit i utbildningarna

Hur påverkas länet?

Supercrossdatabasen ger förbättrade förutsättningar för prioriteringar för att utjämna skillnader i hälsa.