Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Utbildningar i klimatanpassning

  Forum för kompetensutveckling för fördjupning och konkretisering av strategiskt klimatanpassningsarbete i Jönköpings län.

  Utbildningen sker minst två gånger per år (vår/höst), en heldag per gång, med olika strategiska teman. Exempelvis folkhälsa (minska dödligheten) vid värmebölja, eller översvämningsfrågor. Det handlar alltså inte om kortsiktiga perspektiv i det akuta beredskapsarbetet, utan att arbeta mot år 2100.

  Varför gör vi det här?

  Att öka kunskapen kring klimatanpassningsfrågorna i samhället och därmed kunna skapa ett mer resilient samhälle.

  Målgrupp

  Samhället i stort.

  Resultatmål

  Kompetenshöjning hos verksamma i samhället (politiker, räddningstjänst, planerare, personal kring riskgrupper, näringsliv).

  Varje utbildningstillfälle har egna specifika mål, då målgruppen skiljer sig mellan tillfällena. Det övergripande målet är dock alltid att komma längre i utformandet av ett resilient och robust samhälle som har kraft att stå emot klimatförändringen.

  Hur påverkas länet?

  Att komma längre i utformandet av ett resilient och robust samhälle som har kraft att stå emot klimatförändringen.