Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningar i klimatanpassning

  • Miljö, energi och klimat
  • Lärande och utbildning
  • Länsövergripande

Forum för kompetensutveckling för fördjupning och konkretisering av strategiskt klimatanpassningsarbete i Jönköpings län.

Utbildningen sker minst två gånger per år (vår/höst), en heldag per gång, med olika strategiska teman. Exempelvis folkhälsa (minska dödligheten) vid värmebölja, eller översvämningsfrågor. Det handlar alltså inte om kortsiktiga perspektiv i det akuta beredskapsarbetet, utan att arbeta mot år 2100.

Varför gör vi det här?

Att öka kunskapen kring klimatanpassningsfrågorna i samhället och därmed kunna skapa ett mer resilient samhälle.

Målgrupp

Samhället i stort.

Resultatmål

Kompetenshöjning hos verksamma i samhället (politiker, räddningstjänst, planerare, personal kring riskgrupper, näringsliv).

Varje utbildningstillfälle har egna specifika mål, då målgruppen skiljer sig mellan tillfällena. Det övergripande målet är dock alltid att komma längre i utformandet av ett resilient och robust samhälle som har kraft att stå emot klimatförändringen.

Hur påverkas länet?

Att komma längre i utformandet av ett resilient och robust samhälle som har kraft att stå emot klimatförändringen.