Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Utredarnätverk

  Länsforum för analytiker och planerare

  Samverkansnätverk för omvärldsbevakning, uppföljning, analyser och prognoser

  Varför gör vi det här?

  Kunskaps-, lärande och erfarenhetsutbyte. Bättre användarkompetens kring analys- och prognosverktyg. Gemensamt användarnätverk för Supercross-databaserna.

  Målgrupp

  Region Jönköpings län. Medverkande kommuner.

  Resultatmål

  Bättre kunskaps- och beslutsunderlag till region/ kommunledning och politik.

  Hur påverkas länet?

  Plattform för analyssamverkan