Navigera till sidans huvudinnehåll

Utredarnätverk

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Folkhälsa
  • Boende
  • Länsövergripande

Länsforum för analytiker och planerare.

Samverkansnätverk för omvärldsbevakning, uppföljning, analyser och prognoser

Varför gör vi det här?

Kunskaps-, lärande och erfarenhetsutbyte. Bättre användarkompetens kring analys- och prognosverktyg. Gemensamt användarnätverk för Supercross-databaserna.

Målgrupp

Region Jönköpings län. Medverkande kommuner.

Resultatmål

Bättre kunskaps- och beslutsunderlag till region/ kommunledning och politik.

Hur påverkas länet?

Plattform för analyssamverkan