Navigera till sidans huvudinnehåll

Vandalorum

  • Kultur
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Bild och form
  • Länsövergripande

Etablera och utveckla Vandalorum som länets kunskapscentrum inom konst, formgivning och innovation.

Vandalorum som kunskapscentrum ska bestå av högkvalitativa konst- och designutställningar samt en omfattande kunskapsspridande verksamhet med seminarier, debatter, föreläsningar, workshops och visningar.

Varför gör vi det här?

Att vara mer än ett museum, att agera som en inspirationskälla för arkitektur och design såväl som för innovationer inom näringsliv och industri.

Målgrupp

Näringsliv, formgivare, konstnärer, arkitekter, invånare och besökare.

Resultatmål

Syftet med insatsen är att öka intresset, kunskapen och kompetensen inom konst och design i regionen genom aktiva insatser mellan lärosäte, näringsliv, kultur, allmänhet och vård.

Hur påverkas länet?

Genom utställningar och kunskapsbaserade pedagogiska program utvecklas den regionala konst- och formscenen.