Navigera till sidans huvudinnehåll

VÄNLIT - branschnätverk för litteratur i Jönköpings län

  • Kultur
  • Litteratur
  • Länsövergripande

VÄNLIT är ett  nätverk som träffas omkring fyra gånger om året.

Ett månadsbrev skickas ut till nätverkets medlemmar. Månadsbrevet innehåller information om litterära evenemang i länet, kurser, finansieringsmöjligheter och annat aktuellt.

Idag deltar omkring 250 personer i nätverket. Syftet med VÄNLIT är att tillsammans göra verkstad för litteraturen i länet. Målet är att fler verk ska skrivas och att fler kan leva på litteraturen. Under nätverksträffarna – och i mejlrupper – ges det möjlighet att knyta kontakter, presentera sig själv och sin planerade eller publicerade bok, söka samarbeten, uppdrag med mera. Någon kanske söker en scen för att framträda, någon kanske behöver fila på sin romanidé, någon behöver hjälp med försäljning, någon kanske har förlag och söker lokala manus, någon kanske vill dela bord på en mässa på annan plats i landet. Tanken är att alla kan hjälpa varandra för att utveckla litteraturen i länet. Varje träff kommer att ha ett tema och gäster kommer att bjudas in, exempelvis författare eller förläggare. Målsättningen är att bjuda in till lite längre nätverksträffar fyra gånger om året på olika platser i länet.

Varför gör vi det här?

Syftet är att stimulera konstnärlig utveckling i Jönköpings län.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till alla verksamma inom litteraturområdet i Jönköpings län: nuvarande författare, blivande författare, alla med författardrömmar, förläggare, översättare, lektörer, tryckerier, kritiker, litteraturvetare, tidskrifter, tidningar, bibliotek, föreningar, sällskap, bokhandlare, utbildningsorganisationer, scener och arenor för litterära framträdanden och andra!

Resultatmål

Målet med VÄNLIT är att den litterära verksamheten i regionen ska få bättre förutsättningar. Genom nätverket knyts nya kontakter och nya samarbeten mellan ideella, privata och offentliga aktörer som tillsammans kan utveckla den litterära produktionen.

Hur påverkas länet?

Målsättningen är att länet ska bli en mer attraktiv och produktiv litterär region.