Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vi sätter ljuset på


Region Jönköpings län arrangerar en serie utställningar i Hemslöjdens Hus, Jönköping. De lyfter fram lokala hemslöjdsutövare. Till varje tillfälle hör en programverksamhet, som kan innehålla vernissage, workshop eller/och föreläsning.

Vi sätter ljuset på är en slags utställning som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare.

Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

25 november - 17 december 2019 
Roland Svensson - Smed

I Stensjön ekar hammarslagen än idag från yrkessmeden Roland Svensson. Smedjan han arbetar i invigdes 2000. Med frapperande skicklighet skapar han ljushållare, unika snapsglas och vinglas ur det svarta järnet. I butiken vid smedjan samsas stora ljuskronor av gamla vagnshjul, med klassiska torparljusstakar, skålar, ljusbärare, knivar, yxor, smidestänger mm.

Smidesuppdragen är allt från kyrksmide och slottsrenoveringar, till byggnadsvård enligt historiska förlagor, samt gravvårdar. Allt är sprunget ur det glödande järnet i 1100 grader.
Läs mer på www.stensjonssmedja.se

Utställningen är öppen när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 242 59 96, 242 59 97 eller hemslojd@rjl.se, för att se när vi är på plats!

 

Varför gör vi det här?

För att ge länets handgjorda skapare en plats där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte för besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.