Navigera till sidans huvudinnehåll

Vi sätter ljuset på

  • Hemslöjd
  • Jönköpings kommun

Region Jönköpings län arrangerar en serie utställningar i Hemslöjdens Hus, Jönköping, som lyfter fram lokala hemslöjdsutövare.

Vi sätter ljuset på är en slags utställningsserie som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare. Ibland kommer utställaren från ett annat län, men alltid finns en koppling till Jönköpings län.

Till utställningen hör en programverksamhet, det kan handla om vernissage, visningar, prova-på-tillfällen eller kurser. Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

8 augusti – 6 september 2022

Tid för trä – revisited

Vi visar affischutställningen Tid för trä, som producerades 1985! Men är det inte alltid tid för trä? Temat var aktuellt då, men nu är det aktuellare än någonsin. Vi visar också de tv-program som SVT sände i anslutning till projektet. Det syns att det har gått några år, men som sagt innehållet är aktuellare än någonsin om än i en något daterad förpackning. Vi återanvänder helt enkelt ett bra utställningskoncept och till dig som inte var med då, så kan du få många värdefulla tips och en guidning in i den fantastiska trävärlden.

Lördag - söndag 27-28 augusti: Kurs, tälja med kniv, Anders Isgren. 
Läs mer på hemslojden.org

 

Utställningen har inga fasta öppettider utan kan ses när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 242 59 96, 242 59 97 eller hemslojd@rjl.se, för att boka tid!

Välkommen!

Varför gör vi det här?

För att ge länets handgjorda skapare en plats där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte för besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.