Navigera till sidans huvudinnehåll

Vi sätter ljuset på

  • Hemslöjd
  • Jönköpings kommun

Region Jönköpings län arrangerar en serie utställningar i Hemslöjdens Hus, Jönköping, som lyfter fram lokala hemslöjdsutövare.

Vi sätter ljuset på är en slags utställningsserie som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare. Ibland kommer utställaren från ett annat län, men alltid finns en koppling till Jönköpings län.

Till utställningen hör en programverksamhet, det kan handla om vernissage, visningar, prova-på-tillfällen eller kurser. Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

20 mars - 25 april 2023

Väsen och andra uttryck i lera med inspiration från trädgård och natur med Eva Larsen

Evas keramik är inspirerad av naturen omkring och trädgården som hon jobbar mycket i. Ofta blir det väsen som kommer fram när hon jobbar med skulpturer. De är en blandning av människor och djur, ibland kan de vara groteska, men hon har nog aldrig sökt det vackra och perfekta. Hon drejar också bruksföremål, som koppar, fat, skålar, också där smygar sig små ansikten och väsen sig in.

Så länge hon kan minns har hon varit intresserad av att skapa med olika material. Som barn 1950-talet lekte hon och hennes fyra syskon med alla möjliga saker som de hittade i naturen och omgivningen. Båda föräldrarna jobbade, men fadern tyckte att hans barn skulle utvecklas och gjorde en stor del av trädgården till bygglekplats, där de fick bygga och måla stora bilder på de plank han satte upp till oss.

Detta har följt Eva i livet och inspirerat henne som vuxen att jobba med barn på daghem och fritidshem, kurser med vuxna och som bildlärare på högstadiet i Nässjö. Hon har också varit med i Nässjö Slöjdförenings styrelse sen den startade.

När Eva gick i pension vid 65 jobbade som vikarie på daghemmet i Stensjön. När pandemin kom tänkte hon att nu var det på tiden att fördjupa sig i det material hon tycker mycket om; LERA. Hon sökte och trots sin ålder kom hon in. Två fantastiska år på Sörängens folkhögskolas keramiklinje, med en härlig blandning av olika spännande människor i olika åldrar och bakgrund. Att jobba och testa på keramikens olika möjligheter är något han kan rekommendera till alla som är intresserade av att utveckla sig.

Utställningen har inga fasta öppettider utan kan ses när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 242 59 96, 242 59 97 eller hemslojd@rjl.se, för att boka tid!

Välkommen!

Varför gör vi det här?

För att upplåta en plats för länets skapare av handgjort, där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte för besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.