Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Vi sätter ljuset på

En serie utställningar i Hemslöjdens Hus som lyfter fram lokala hemslöjdutövare. Till varje tillfälle hör en programverksamhet, som kan innehålla vernissage, workshop eller/och föreläsning.

Vi sätter ljuset på är en slags utställning som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare.

Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

20 november - 19 december visas "Gamla doppåsar inspirerar".

Doppåsen eller kristningakläder är gamla namn för den hejdlöst vackra, rikt dekorerade påse, som man från runt år 1500 och fram till sent 1800-tal, bar fram barnet i till dopet.

Hemslöjden intresserade sig för doppåsen och utlyste en träff 2015, för att ta reda på mer om symboler och formspråk, samt att nytänka runt doppåsen. Hur skulle en modern doppåse se ut och vad skulle den användas till idag? Inspiration har också hämtats från dopmössor och dopkarameller.

Vernissage 20 november 18.00
Cristina Virdung, präst i Skärstad berättar om dopet idag. Vackert material finns framdukat om du vill göra en dopkaramell.

Varför gör vi det här?

För att ge länets handgjorda skapare en plats där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte åt besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.