Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vi sätter ljuset på

  • Hemslöjd
  • Jönköpings kommun

Region Jönköpings län arrangerar en serie utställningar i Hemslöjdens Hus, Jönköping, som lyfter fram lokala hemslöjdsutövare.

På grund av restriktioner kring covid-19 – coronaviruset har vi pausat verksamheten i Hemslöjdens Hus tills vi får klartecken att öppna igen. Du kan se #slöjdrutan digitalt, följ länken här till höger. Gällande vårens planerade Vi sätter ljuset på är utformningen än så länge lite osäker, men vi återkommer så fort vi har en lösning.

Vi sätter ljuset på är en slags utställningsserie som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare. Ibland kommer utställaren från ett annat län, men alltid finns en koppling till Jönköpings län.

Till utställningen hör en programverksamhet, det kan handla om vernissage, visningar, prova-på-tillfällen eller kurser. Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

8 september - våren 2021 
#slöjdutan - ett nätverk av slöjd

Ett gemensamt allkonstverk skapat av medlemmar ur Jönköpings läns hemslöjdsförbund
och flera slöjdintresserade med anknytning till länet. 100 rutor sammankopplade till ett stort nätverk av slöjd.
 
Under våren 2020, mitt under pågående pandemi och social distansering, delade Jönköpings läns Hemslöjdsförbund ut 100 tomma rutor till slöjdare med koppling till Jönköpings län.

Samma vår fyllde Rutan i Värnamo 5 år.

Tanken med projektet #slöjdrutan, precis som med Rutan i Värnamo, är att människor ska fylla rutan med innehåll. Slöjdare, i alla åldrar, har på valfritt sätt och med eget material fått fylla de tomma rutorna med sin slöjd helt efter eget huvud och med teknik de behärskar eller föredrar.
 
Alla rutorna har nu krokats samman och blivit till ett stort nätverk av slöjd. En mångfaldig och rik bild över den variation av slöjdare och slöjd som finns kopplade till vårt län.

Utställningen kommer att visas på ett flertal platser under kommande år med start 5-6 september på Jönköpings läns museum i samband med Hemslöjdens dag, första lördagen i september, se länk.
 
Rutvisning måndagen den 21 september, kl 17-20. Det är bra om inte alla kommer i början utan om vi sprider ut oss under hela tidsspannet då vi inte kan vara för många i lokalen samtidiigt.
 
Utställningen är öppen när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 242 59 96, 242 59 97 eller hemslojd@rjl.se, för att se när vi är på plats!

 

Varför gör vi det här?

För att ge länets handgjorda skapare en plats där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte för besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.