Meny Stäng
Sök

Foto:

Vi sätter ljuset på


Region Jönköpings län arrangerar en serie utställningar i Hemslöjdens Hus, Jönköping. De lyfter fram lokala hemslöjdsutövare. Till varje tillfälle hör en programverksamhet, som kan innehålla vernissage, workshop eller/och föreläsning.

Vi sätter ljuset på är en slags utställning som alltid är förlagd i Hemslöjdens Hus. Syftet är att uppmärksamma länets hemslöjdutövare och ge dessa en plats där de kan visa vad de gör. Utställaren kan vara en enskild person eller en grupp personer, med handgjort skapande som gemensam nämnare.

Här ges möjlighet för inspiration och kunskapsutbyte mellan besökare i Hemslöjdens Hus.

14 januari – 12 februari 2019
Allmogens kläder blir häradsdräkter med Joakim och Ola Depui

Varför ser dräkterna i Jönköpings län ut som de gör? Den frågan fick Joakim och Ola att inventera länets hembygdsgårdar och museer och se vad som finns av dräktplagg från 1700-talet fram till vår tid. De har också tittat närmare på när häradsdräkterna tagits fram och vilka personer som haft inflytande då och påverkat. Inventeringen blev en bok som kom ut i september 2018.

I arbetet med boken syddes det många nya plagg efter gamla förlagor och det är flera av dessa nya plagg som vi får stifta bekantskap med under utställningen.

Utställningen är öppen när det är aktiviteter i Hemslöjdens Hus. Kontakta utvecklarna: 010-242 59 95, 242 59 96, 242 59 97 eller hemslojd@rjl.se, för att se när vi är på plats!

Dessutom händer detta under utställningstiden:

Lördagen den 26 januari kl 13, på Jönköpings läns museum berättar Joakim och Ola om sitt inventeringsarbete.

Fredag – söndag 1-3 februari Kurs – sy västar, anmälan i www.rjl.se/kulturkalender
Väst är ett herrplagg. Motsvarande för kvinnor kallas livstycke. Till hösten 2019 planerar vi en kurs i sömnad av livstycken.

Varför gör vi det här?

För att ge länets handgjorda skapare en plats där de kan visa vad de gör, samt ge inspiration och kunskapsutbyte för besökare i Hemslöjdens Hus.

Målgrupp

Länets hemslöjdsutövare och personer intresserade av handgjort skapande.

Resultatmål

  • Kunskapshöjande, bildande insatser
  • En plats för möten

Hur påverkas länet?

Hemslöjdens Hus är en nod för verksamhetsområdet hemslöjd och en plats dit intresserade hemslöjdsutövare från hela länet träffas för att utbyta erfarenheter och idéer.