Navigera till sidans huvudinnehåll

Konferens: Digitala samhällstjänster för alla

Tid: 24 mars 2021 kl. 9-15.
Plats: Digitalt via ZOOM
Frågor: mariana.morosanu@rjl.se

Konferensen är kostnadsfri. Den arrangeras av Region Jönköpings län, med finansiering av Tillväxtverket, och i samverkan med Europa Direkt, Mötesplats Social Innovation samt Friskis & Svettis.

Program konferens

8:45 Tekniktest

9:00 - 10:00 Studion (huvudscen)

https://zoom.us/j/96870942315

9.00
Varmt välkomna hälsar Regional utvecklingsdirektör Ulf Fransson

9.10
Vad betyder digitala samhällstjänster för användare, beställare och utvecklare, Ulli Samuelsson, utbildningschef Jönköping University, och Terese Raymond, nationell koordinator Digidelnätverket, i dialog med Mariana Morosanu, projektledare hållbar utveckling, Region Jönköpings län.

9.25
Se världen som om du vore utanför - en demoversion av simulatorverktyget Funkify tillsammans med grundaren Lena Ogland.

9.40
Mer rörelse på den digitala mötesplatsen med Johan Thor, verksamhetschef Friskis & Svettis.


10.00 - 12.00 Parallella program på Användar-, Beställar- och Utvecklarscenen


Användarscenen 

Facilitator Sofia Romedahl, projektledare digital inkludering Jönköpings kommun

https://zoom.us/j/94245326367

Denna scen till dig som vill veta mer om hur du kan hjälpa fler att ta del av digitala samhällstjänster. Du kanske är representant för civilsamhället, bibliotek, Arbetsförmedlingen, social tjänsten eller annan kommunal verksamhet. Alla är välkomna!

Under denna dag vill vi kunna bidra med kunskap och inspiration i det fortsatta arbetet med att inkludera personer som behöver digitalt stöd. Det kan handla om finansiering och stöd och/eller andra verktyg samt inspiration och lärdomar från andra organisationer.

10.00
Varmt välkomna till Användarscenen, Sofia Romedahl

10.05
Lärdomar från Koppla upp – dagarna 2020 – Erik Lago (IM, Individuell Människohjälp, Vrigstad), Mahad Olad (Framtidscentrum Gislaved) samt Alin Jifcu (Studieförbundet Bilda), i dialog med Frida Jonasson, projektkoordinator hållbar utveckling, Region Jönköpings län.

10.25
Lärdomar från digitala samtal med civilsamhället, februari 2021 – Matilda Larsson (Studieförbundet NBV) och Herman Swahn (Studieförbundet Vuxenskolan) i dialog med Frida Jonasson, projektkoordinator hållbar utveckling, Region Jönköpings län.

10.45
Pausgympa med Johan Thor, Verksamhetschef Friskis & Svettis

10:50
Paus

11.00
Stöd och finansiering. Digital inkludering en prioriterad fråga för både EU som lokala aktörer. Susan Pettersson Sundqvist (Europadirekt kontoret i Jönköpings län), Ante Jankovic (Regional Utveckling, Region Jönköpings län) samt Sofia Skörde (Leader Västra Småland).

11.20
Räkna med mig – ett projekt om utökad anställningsbarhet genom digitala verktyg, Karin Fröderberg (Kommunal utveckling, Jönköpings län)

11.50
Demoversion av digital plattform för ökad digital inkludering i Jönköpings län, Frida Jonasson och Mariana Morosanu (Hållbar utveckling, Region Jönköpings län)

12.00
Avslut på Användarscenen, välkomna tillbaka i Studion (se länk ovan)

Beställarscenen

Facilitator: Terese Raymond, nationell koordinator Digidelnätverket.

https://zoom.us/j/92076237515

Denna scen riktar sig till dig som vill veta mer om hur du kan använda upphandlingen som verktyg för att beställa inkluderande samhällstjänster. Du kanske är representant för offentlig sektor – inköpsavdelningar, social förvaltning, äldreomsorgen eller annan förvaltning. Alla är välkomna!

Under denna dag vill vi kunna bidra med kunskap och inspiration i det fortsatta arbetet med att genomföra upphandlingar med användaren i fokus.

10.00
Varmt välkomna till Beställarscenen, Terese Raymond

10.05
Vad säger forskningen, Sofi Fristed - docent i hälsa och vårdvetenskap samt avdelningschef vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare tillsammans med Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik och utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation.

10.25
Hur kan vi säkerställa intersektionalitet med upphandlingen som verktyg? Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten

Att hitta hållbara strategier för att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i inköp av digitala produkter och system, baserat på universell utformning och aktiv involvering.

10.45
E-hälsa, kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén – Samordnare/Expert – Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

11.05
Pausgympa med Johan Thor, Verksamhetschef Friskis & Svettis

11.10
Paus

11.15
Workshop med fokus på lyckade upphandlingar av digitala samhällstjänster, Terese Raymond nationell koordinator Digidelnätverket.

12.00
Avslut på Beställarscenen, välkomna tillbaka i Studion (se länk ovan)


Utvecklarscenen

Facilitator - Beatrice Bengtsson, Seniorkonsult SWECO

https://zoom.us/j/96216451065

Denna scen riktar sig till dig som vill få inspiration kring hur just du kan utveckla inkluderande digitala lösningar. Du är sannolikt representant för IT-branschen. Alla är välkomna!

Under denna dag vill vi kunna bidra med kunskap och inspiration i det fortsatta arbetet med att utveckla inkluderande digitala lösningar.

10.00
Varmt välkomna till Utvecklarscenen, Beatrice Bengtsson

10.05
Intersektionalitet – hur får vi alla med i den digitala utvecklingen, Beatrice Bengtsson, Sweco.

10.35
Inspirationspass – IT-utvecklarens roll i att skapa inkluderande digitala tjänster.

  • Consid, Peter Hellgren
  • Cybercom, Patrik Lägermo

11.15
Pausgympa

11.20
Paus

11.30
Microsofts arbete med digital inkludering, Microsoft Tyskland, Anna Kopp IT Director Microsoft Germany och Regional Office Lead

12.00
Avslut på Utvecklarscenen, välkomna tillbaka i Studion (se länk nedan)


Välkomna tillbaka till Studion (huvudscenen)

Kl. 12.00-15.00 möts vi i Studion. Facilitatorer Mariana Morosanu och Ulrika Elmersson.      

https://zoom.us/j/96870942315

12.00
Lunchmingel med mingelambassadör Kristina Nordh, Region Jönköpings län

13.00
Summering från samtalen på specialscenerna

  • Terese Raymond, Digidelnätverket – summering från samtalen på Beställarscenen
  • Annie Hall, SAAB Training & Simulation – summering från samtalen på Utvecklarscenen
  • Sofia Romedahl, Jönköpings kommun – summering från samtalen på Användarscenen

13.45
Digitaliseringen förenklar vardagen för många, men det kan också försvåra för en stor del av befolkningen - Paulina Lallerman, Ombudsman Funktionsrätt Jönköpings län

14.00
Fixing the digital divide med Adam Micklethwaite från Online Centre Network, Stobritannien och Australien

14:30 Vägen framåt med Mariana Morosanu, projektledare hållbar utveckling, Region Jönköpings län och Ulrika Elmersson digitaliseringsstrateg Region Jönköpings län

15.00
Avslut

 

Onsdagen den 24 mars klockan 9.00-15.00
 
Konferensen sker helt digitalt.