Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild från Region Jönköpings län

Flyttningar

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Boende

Ur ett demografiskt perspektiv påverkar människors flyttmönster en mängd olika samhällsfunktioner.

Det handlar exempelvis om boende, utbildning, arbetskrafts- och kompetensförsörjning, hälso- och sjukvård, social välfärd och kommunikationer. Flyttbenägenheten är som störst i yngre åldrar. Alla län och kommuner strävar efter ett positivt flyttnetto, speciellt för åldersgruppen 20-64 år.