Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Flyttningar

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Boende

Ur ett demografiskt perspektiv påverkar människors flyttmönster en mängd olika samhällsfunktioner.

Det handlar exempelvis om boende, utbildning, arbetskrafts- och kompetensförsörjning, hälso- och sjukvård, social välfärd och kommunikationer. Flyttbenägenheten är som störst i yngre åldrar. Alla län och kommuner strävar efter ett positivt flyttnetto, speciellt för personer i arbetsför ålder, dvs. åldersgruppen 20-64 år.
Under fliken In- och utflyttning finns en mer detaljerad rapport för respektive år.