Navigera till sidans huvudinnehåll

Besöksnäringsstrategi för Jönköpings län

Regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 2023-2030

I Jönköpings län är besöksnäringen ett utpekat styrkeområde som spelar en viktig roll för länets attraktivitet. Besöksnäringen bidrar till att människor vill besöka, starta företag och bosätta sig i länets kommuner. För att stärka besöksnäringen och lägga en gemensam grund för hållbar platsutveckling och innovation inom näringen, har Region Jönköpings län tillsammans med Smålands Turism tagit fram länets första regionala besöksnäringsstrategi i nära samverkan med länets kommuner och aktörer från besöksnäringen.

Den regionala besöksnäringsstrategin kombinerar regional samordning med lokal handlingskraft för att ta tillvara den stora potential som finns i besöksnäringen och utveckla länets attraktivitet. Fyra tematiska områden har identifierats som centrala när det gäller produkt- och platsutveckling för att skapa fler besöksanledningar:

  • Natur
  • Måltid
  • Kultur
  • Evenemang

Strategin har också fem delmål som handlar om att kraftsamla, resursförstärka, bygga en plattform och i flernivåsamverkan utveckla besöksnäringen i Jönköpings län. Besöksnäringsstrategin har en stark koppling till länets regionala utvecklingsstrategi, vars vision är att Jönköpings län ska bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035.

Den regionala besöksnäringsstrategin kan du ta del av antingen i sin helhet eller genom en kortversion. Båda versioner kan du ladda ner här på sidan. För att beställa ett tryckt exemplar av kortversionen kan du mejla till regional.utveckling@rjl.se och uppge ditt namn och adress samt att det är den Regionala besöksnäringsstrategin du vill beställa.

Vid frågor kontakta Katrin Löwe, katrin.lowe@rjl.se eller 070-636 32 06