Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbetsmarknadsinsatser

  • Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsförmedlingen har det nationella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men de flesta kommuner har också arbetsmarknadsinsatser. Samarbete mellan olika aktörer, främst kommuner, är nödvändigt för att stödja människors väg från utanförskap tillbaka till ett deltagande i samhällslivet.

Vad gör vi?

Tillsammans vill länet synliggöra utanförskapets konsekvenser och stödja arbetet med att integrera människor i samhällslivet och skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Vi ska bidra till att öka kvaliteten i de metoder och arbetssätt som används. Det gör vi till exempel genom utbildningar och att skapa nätverk för att samla och sprida kunskap och erfarenheter till hela länet.

För vem gör vi?

För att kunna stödja individen på bästa sätt krävs ett nära samarbete mellan en rad olika professioner och aktörer. Genom att stärka olika yrkesroller genom metodstöd och kompetensutveckling vill vi skapa bättre förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad i Jönköpings län och få fler människor att delta i samhället.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?

Kontakt

Karin Fröderberg
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
karin.froderberg@rjl.se