Navigera till sidans huvudinnehåll

En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

  • Hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa
  • Social välfärd
  • Psykisk hälsa
  • Länsövergripande

Länets kommuner och region arbetar tillsammans för att utveckla ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i psykiatrin, vilket innebär att profession och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbetar tillsammans för att främja återhämtning.

I projektet erbjuder vi kommuner och region stöd och utbildningar i ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Grunden är i nuläget en tvådagarsutbildning som vänder sig till personal och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, för att ge en grundläggande förståelse för och kunskap om vad återhämtning och ett återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär.

Vi utbildar och arbetar med så kallade peers; personer som bidrar med sin erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa. Ett uppdrag kan vara att föreläsa, informera, utbilda, stödja och inspirera till hopp om återhämtning inom psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Det finns sedan flera år personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som på olika sätt bidrar med sin erfarenhet. Vår första grundutbildning för peers genomfördes våren 2017, vi har haft ytterligare 3 utbildningar och planerar för fler.

Vill du boka en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, peer, för ett uppdrag? Gå in direkt på länken "boka en peer för uppdrag"!

Varför gör vi det här?

Ett förändrat förhållningssätt ger individen bättre möjligheter till stöd i sin återhämtningsprocess, men också en ökad delaktighet i sin egen vård.

Målgrupp

Personal inom psykiatrisk vård och omsorg. Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt anhöriga och närstående.

Resultatmål

  • Att förhållningssätt och arbetssätt förändras till ett återhämtningsinriktat perspektiv där relationen ses som ett samarbete mellan profession och person
  • Utveckla ett mer jämbördigt förhållande mellan person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och profession
  • Att personer med egen erfarenhet är medskapare i utvecklingen av vård och omsorg genom att bidra med sin kunskap
  • Att alla länets kommuner och Region Jönköpings län deltar i implementeringsarbetet utifrån sina egna behov och resurser
  • Att rekrytera fler personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i hela länet

Hur påverkas länet?

Ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i länet innebär en vård och omsorg där individen får ett ökat inflytande och blir mer delaktig. Då påverkas även attityder kring psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på samhällsnivå. Vår vision är att skapa ett Recovery College efter inspiration från England, en utbildningsplattform med syfte att varje individ ska få den kunskap som behövs för att kunna få ett större inflytande över sin vård och behandling.