Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Filmrikets läroplattform

Filmriket är ett nationellt projekt vill ta fram en digital filmpedagogisk plattform för skolor. Läroplattformen ska hjälpa barn och unga att utveckla sin kreativa förmåga och digitala kompetens, och därmed även stärka deras personliga utveckling.

Vi arbetar med att ta fram en ny digital plattform med brett och nyanserat utbildningsutbud.
Målet är att kunna erbjuda ett rikt kunskapscenter inom digitalisering, källkritik och berättande med rörlig bild.

Kontakt: Lianna Hallsenius, 073-347 79 12, lianna@reaktorsydost.se

Varför gör vi det här?

Syftet är att ge skolorna en digital plattform där de lätt kan arbeta med film och rörlig bild utifrån läroplanens mål.

Målgrupp

Lärare, elever, pedagoger

Resultatmål

Målet är att Filmriket ska bli en digital plats för lärare och elever där man får kunskap och inspiration, se möjlighet att använda kameran som verktyg i verksamheten och därav följa läroplanen.

På uppdrag av Riksdagen har Skolverket utformat förändringar i läroplanen som syftar till att förstärka och tydliggöra skolans uppdrag att bidra till att elever utvecklar digital kompetens. Förändringarna ska bidra till att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt till att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Hösten 2017 kommer dessa förändringar träda i kraft och vi ser därför ett stort behov av ett stöd till de pedagoger som ska implementera detta i sin undervisning.

Hur påverkas länet?

Plattformen blir tillgänglig för alla lärare och elever vilket gör att läroplanen kan följas och att eleverna får fler verktyg i skolan.