Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Filmrikets läroplattform


Filmriket är en digital filmpedagogisk plattform för pedagoger, barn och unga. Läroplattformen ska hjälpa barn och unga att utveckla sin kreativa förmåga och digitala kompetens, och därmed även stärka deras personliga utveckling.

Genom Filmriket får alla i Sverige möjlighet att lära sig skapa film oavsett uppväxtvillkor, skola och individuella förutsättningar. Vi främjar den demokratiska rättigheten att lära sig filmens språk. Här hittar du inspiration och övningar inom filmskapande.

Övningarna är utvecklade med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna. Vi uppdaterar kontinuerligt med nya övningar som vi tar fram tillsammans med lärare, filmpedagoger och verksamma filmskapare. Vi höjer medvetenheten inom MIK (medie- och informationskunnighet) och ger elever ett källkritiskt förhållningssätt till rörlig bild. Vår drivkraft är att öka ungas kreativa förmågor och digitala kompetens, och därmed även deras personliga utveckling.

Målet är att kunna erbjuda ett rikt kunskapscenter inom digitalisering, källkritik och berättande med rörlig bild

Varför gör vi det här?

Syftet är att ge skolorna en digital plattform där de lätt kan arbeta med film och rörlig bild utifrån läroplanens mål.

Målgrupp

Lärare, elever, pedagoger

Resultatmål

Målet är att Filmriket ska bli en digital plats för lärare och elever där man får kunskap och inspiration, se möjlighet att använda kameran som verktyg i verksamheten och därav följa läroplanen.

På uppdrag av Riksdagen har Skolverket utformat förändringar i läroplanen som syftar till att förstärka och tydliggöra skolans uppdrag att bidra till att elever utvecklar digital kompetens. Förändringarna ska bidra till att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt till att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

filmriket.com

Hur påverkas länet?

Plattformen är tillgänglig för alla lärare och elever vilket gör att läroplanen kan följas och att eleverna får fler verktyg i skolan.