Navigera till sidans huvudinnehåll

Filmriket

 • Kultur
 • Lärande och utbildning
 • Film
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Hållbarhet
 • Integration
 • Barns hälsa
 • Sexuell hälsa
 • Länsövergripande

Filmriket är en digital filmpedagogisk plattform för pedagoger, barn och unga. Webbportalen ska hjälpa barn och unga att utveckla sin kreativa förmåga, filmkunnighet och digitala kompetens och därmed även stärka deras personliga utveckling.

Genom Filmrikets webbportal får alla i Sverige möjlighet att lära sig se, samtala om och skapa film oavsett uppväxtvillkor, skola och individuella förutsättningar. Vi främjar den demokratiska rättigheten att lära sig filmens språk. Här hittar du en gratis playtjänst för kvalitetsfilm, pedagogiskt material för filmanalys samt inspiration och övningar inom filmskapande.

Filmer, material och övningar är utvecklade med utgångspunkt i läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna. Vi uppdaterar kontinuerligt med nya övningar som vi tar fram tillsammans med lärare, filmpedagoger och verksamma filmskapare. Vi höjer medvetenheten inom MIK- medie- och informationskunnighet och ger elever ett källkritiskt förhållningssätt till rörlig bild. Vår drivkraft är att öka ungas kreativa förmågor och digitala kompetens, och därmed även deras personliga utveckling.

Målet är att kunna erbjuda ett rikt kunskapscenter inom film, digitalisering, källkritik och berättande med rörlig bild

Varför gör vi det här?

Syftet är att höja arbetet med filmkunnighet och filmpedagogik i regionens skolor utifrån läroplanens mål genom interregionalt/nationellt samarbete. Vi ökar också det interregionala och nationella samarbetet kring filmkunnighet.

Målgrupp

Lärare, elever, pedagoger men också filmutvecklare, kultursekreterare och personal på kulturskolor.

Resultatmål

Målet är att Filmriket ska bli en digital plats för lärare och elever där man får kunskap och inspiration, se möjlighet att använda kameran som verktyg i verksamheten och därav följa läroplanen.

På uppdrag av Riksdagen har Skolverket utformat förändringar i läroplanen som syftar till att förstärka och tydliggöra skolans uppdrag att bidra till att elever utvecklar digital kompetens. Förändringarna ska bidra till att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt till att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

filmriket.com

Hur påverkas länet?

Plattformen är tillgänglig för alla lärare och elever vilket gör att läroplanen kan följas och att eleverna får fler verktyg i skolan.