Navigera till sidans huvudinnehåll

Geriatrikum

  • Hälso- och sjukvård
  • Forskning
  • Äldre
  • Äldres hälsa
  • Länsövergripande

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom hela länet oavsett vårdprocess eller vårdgivare.

Jönköpings län har en politisk ambition att vara den bästa platsen att växa upp på och den bästa platsen att åldras på.

Varför gör vi det här?

Geriatrikum ska medverka till att stärka och utveckla det geriatriska området. Uppdraget att bilda Geriatrikum kommer från Strategigrupp äldre.

Målgrupp

Medarbetare inom Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län som arbetar inom vård och omsorg för äldre.

Resultatmål

Geriatrikum ska bidra till att Esther möter kompetenta medarbetare och därmed får god vård, trygghet och samordning.

Hur påverkas länet?

Livsvillkoren ska förbättras för alla invånare i Jönköpings län. Skillnaderna i hälsa ska minska mellan olika grupper. Invånarna ska ha förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa.