Navigera till sidans huvudinnehåll

Internationellt utbyte avseende samlärande och utvecklandet av nätverk och lärplattformar

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Hälso- och sjukvård
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Länsövergripande

Modellen för samlärande bidrar till ständiga förbättringar genom att medarbetare och arbetsplatser inom Region Jönköpings län ges möjlighet att dela med sig av sin kompetens och möta nya kompetensvänner som delar sina utmaningar med oss.

Detta möjliggör för oss att förnya våra kunskaper om det vi själva gör och om omvärlden vilket förbättrar vår förståelse av vårt eget arbete. Modellen för samlärande går ut på att medarbetare och arbetsplatser inom Region Jönköpings län ska ges möjlighet att utveckla kunskapsnätverk och lärplattformar samt bjuda in- och ta emot personer och organisationer från olika verksamheter (lokala, regionala, nationella och internationella) för att visa upp sin arbetsplats, utbyta erfarenheter, idéer och beskriva de goda exempel och förbättringsarbeten som har genomförts. Dessa möten kan variera i längd, men oftast handlar det om 1-2 dagar upp till några veckor. Innan besöket skickas ett underlag till våra gäster där de får beskriva vad de vill ta del av (mål och syfte med besöket) samt vilket förbättringsarbete de själva vill dela med sig av. Efter varje möte genomförs en utvärdering samt en summering av besöket där de inblandade bjuds in för att följa upp syftet – och berätta om sina upplevelser och sitt lärande. Besöket sammanfattas också på en blogg där alla medverkande har möjlighet att göra inlägg före, under och efter besöket.

Varför gör vi det här?

Att få berätta och vara stolt över det man gör och få feedback är motiverande och genererar mer glädje i arbetet. Detta är ett bra sätt att få inspiration och ta del av ”trender” och innovationer som kan förnya sätt att tänka och bidra till utvecklingen på hemmaplan. Genom samlärande bygger vi på vårt nätverk och lär oss att samarbeta nationellt och internationellt.

Målgrupp

Medarbetare i Region Jönköpings län och våra partners (lokala, regionala, nationella och internationella). På sikt bidrar detta till en bättre hälsa - och får en positiv inverkan på invånare i Jönköpings län genom att vi inför lärandet från samlärande i praktiken.

Resultatmål

Besökare på bloggen (antal kommentarer) - Utvärdering - Summeringsfrågor i slutet av samlärande - Verksamhetsrevision

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till att skapa bättre hälsa för invånare i Jönköpings län genom att införa lärandet från samlärande i praktiken. I vårt arbete med att bli bäst på att bli bättre, är samlärandet en modell som kan användas för att bygga upp en intern stolthet hos medarbetare och enheter som får möjlighet att visa upp sin arbetsplats. Samtidigt får vi förmånen att växa och utvecklas genom det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker vid den här typen av möten. Genom att dela med oss av de goda exemplen från vår egen region får vi samtidigt ta del av andras.