Navigera till sidans huvudinnehåll

Jönköping Academy

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Hälso- och sjukvård
  • Social välfärd
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Forskning
  • Länsövergripande

Jönköping Academy är ett nationellt och internationellt forum för forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Jönköping Academy bedriver utbildning och forskning i samproduktion med andra universitet och högskolor samt vård- och omsorgsverksamheter.

Varför gör vi det här?

Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med vår verksamhet ska vara att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Målgrupp

Gemensam utveckling av välfärd och ledarskap i välfärd.

Resultatmål

Ökad forskning inom området - stärkt kompetens avseende kvalitetsförbättring och ledarskap - samverkan kring forskning och utbildning inom kvalitetsförbättring och ledarskap, såväl inom länet som nationellt och internationellt Vision, strategier och mål formuleras tillsammans mellan samarbetspartners.

Hur påverkas länet?

Gemensam utveckling av välfärd och ledarskap i välfärd.