Navigera till sidans huvudinnehåll

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Dans
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Psykisk hälsa
 • Kultur för hälsa
 • Äldres hälsa
 • Länsövergripande

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet.

KUR genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med två aktiviteter per vecka och avslutas med en återträff cirka tre veckor efter avslutad rehabilitering.

Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som till exempel att måla, tova och andra kulturaktiviteter är körsång, dans och rörelse. Gruppen tar också del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att erbjuda en arbetslivsinriktad hälsofrämjande rehabilitering till personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecificerad långvarig smärta. Psykisk ohälsa och ospecificerad långvarig smärta är diagnosgrupper som tillsammans står för majoriteten av antalet sjukskrivningar. Syftet med rehabiliteringen är förbättra deltagarens hälsa, såväl psykiskt som socialt

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller ospecifierad långvarig smärta.

Resultatmål

 • Ökat välbefinnande hos deltagaren, såväl psykiskt som socialt efter genomgången rehabilitering
 • Minskad sjukskrivning och ökad återgång till någon form av sysselsättning.
 • Jämlik tillgänglighet: Erbjuda KUR i samtliga länets kommuner genom samverkan mellan Region Jönköpings län, respektive kommun och kulturaktörer.
 

 

Hur påverkas länet?

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) erbjuder målgruppen ett komplement till befintliga rehabiliteringsinsatser. KUR har visat sig fungera som en första insats för att pröva sin förmåga till aktivitet efter sjukskrivning men även vara ett steg in i en social gemenskap. KUR kan bidra till minskad sjukskrivning och ökad återgång i sysselsättning. KUR erbjuder nya arbetstillfällen för kulturaktörer i länet.